Henrik Helset

Project Brief

Henrik Helset, advokat

Telefon: +47 21 41 67 57
Mobil: +47 930 58 357
E-post: henrik.helset@legalis.no

Henrik Helset (f. 1989) er advokat innen fagområdene bolig, eiendom, kjøp og pengekrav.

Helset har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen med fordypning
innen arbeidsrett. Han har erfaring som spesialisert advokat innen boligrett, fast eiendom og kontraktsrett. Han har også vært teamleder i Gatejuristen.

 

Fagområder
– Kjøp og salg av bruktbolig
– Bustadoppføring / nyoppført bolig
– Husleie
– Sameie
– Nabotvister
– Fast eiendom for øvrig
– Kjøpsrett
– Pengekrav

Bakgrunn
– Teamleder, Gatejuristen
– Advokat og advokatfullmektig, Help forsikring
– Trainee, Advokatfirmaet Kvale

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen