Ingrid Hunderi

Project Brief

Ingrid Hunderi, advokat
Fagsjef for personskade og trygd

Telefon: +47 22 40 23 00
E-post: ingrid.hunderi@legalis.no

Spesialområder
– Trygderett
– Pasient- og personskade
– Forsikringsrett
– Voldsoffererstatning
– Forvaltningsrett
– Strafferett

Bakgrunn
– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Legalis
– Saksbehandler, Kontoret for voldsoffererstatning
– Trainee, Deloitte Advokatfirma
– Praktikant, Office of the Attorney General, Washington DC

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
– Masteravhandling: Tiltalebeslutningens funksjoner