Ingrid Hunderi

Project Brief

Ingrid Hunderi, advokatfullmektig

Telefon: +47 22 40 23 00
E-post: ingrid@legalis.no

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, vår 2013
– Masteravhandling: Tiltalebeslutningens funksjoner – er hensynet til fornærmede relevant ved utforming av tiltalebeslutningen i medhold av strpl. § 252?

Spesialområder
– Trygderett
– Pasientskade
– Forsikringsrett
– Voldsoffererstatning
– Forvaltningsrett
– Strafferett

Tidligere erfaring
– Kontoret for voldsoffererstatning (2013-2016)
– Trainee, Deloitte Advokatfirma (2013)
– Praktikant, Office of the Attorney General, Washington DC (2012)