Ingrid Hunderi

Project Brief

Ingrid Hunderi, advokat
Fagsjef for personskade og trygd

Telefon: +47 22 40 23 00
E-post: ingrid.hunderi@legalis.no

Ingrid Hunderi er fagsjef for personskade og trygd og at bistår løpende klienter i erstatningsoppgjør etter personskade herunder ulykkeskade, trafikkskade, pasientskade og yrkesskade. Hun er også spesialisert innen trygd og bistår klienter i klagesaker mot NAV.

Hunderi har bakgrunn fra Kontoret for voldsoffererstatning og har god kompetanse på erstatningsoppgjør etter voldsskader. Hun kan vise til gode resultater både i personskade- og trygdesakene.

 

Spesialområder
– Trygderett og uføretrygd
– Pasientskade
– Trafikkskade
– Yrkesskade
– Annen personskade
– Forsikringsrett
– Voldsoffererstatning

Bakgrunn
– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Legalis
– Saksbehandler, Kontoret for voldsoffererstatning
– Trainee, Deloitte Advokatfirma
– Praktikant, Office of the Attorney General, Washington DC

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
– Masteravhandling: Tiltalebeslutningens funksjoner