Ingrid L. Kallelid

Project Brief

Ingrid Løken Kallelid, advokat

Telefon: +47 22 40 23 28
E-post: ingrid.kallelid@legalis.no

Ingrid Løken Kallelid (f. 1990) jobber i avdeling for personskade og trygd. Kallelid har juridisk utdanning fra Universitet i Bergen, og har vært saksbehandler i Gulating lagmannsrett og tilknyttet Jussformidlingen.

Gjennom sitt arbeid både i Jussformidlingen og hos Legalis har hun opparbeidet seg solid erfaring med trygderettssaker. Kallelid jobber også mye med personskadesaker, og har hjulpet en rekke klienter til korrekte erstatningsoppgjør.

 

Spesialområder
– Trygderett, herunder uføretrygd og AAP
– Personskade
– Trafikkskade
– Pasientskade
– Forsikringsrett

Bakgrunn
– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Legalis
– Saksbehandler, Gulating lagmannsrett
– Trainee, Advokatfirmaet PwC
– Leder for rettshjelpergrupppen, Jussformidlingen

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen