Ingrid L. Kallelid

Project Brief

Ingrid Løken Kallelid, advokatfullmektig

Telefon: +47 22 40 23 28
E-post: ingrid.kallelid@legalis.no

Spesialområder
– Familierett
– Arverett
– Personskade
– Trygderett

Bakgrunn
– Saksbehandler, Gulating lagmannsrett
– Trainee, Advokatfirmaet PwC
– Leder for rettshjelpergrupppen, Jussformidlingen

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen