Farhad Khan

Project Brief

Farhad Ahmed Khan, advokat
Fagsjef for strafferett

Telefon: +47 22 40 23 15
Mobil: +47 967 08 044
E-post: farhad.khan@legalis.no

Farhad A. Khan (f. 1984) er fagsjef for strafferett, og har også solid erfaring med eiendom, kjøp, pengekrav og utlendingsrett. Han har for øvrig særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av bil.

Khan har bred erfaring som prosessfullmektig og kan vise til meget gode resultater fra domstolsbehandling og forliksbehandling.

 

Spesialområder
– Strafferett
– Eiendom
– Boligrett
– Kjøp, herunder kjøp og salg av bil
– Pengekrav
– Utlendingsrett

Bakgrunn
– Advokatfullmektig, Advokat24
– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Taha
– Rådgiver, Utlendingsnemnda

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo