Kristin Filtvedt

Project Brief

Kristin Filtvedt, advokat

Telefon: +47 22 40 23 06
Mobil: +47 930 03 554
E-post: kristin.filtvedt@legalis.no

Kristin Filtvedt (f. 1984) er advokat i Advokatfirmaet Legalis. Hennes juridiske utdanning er fra Oslo og Tübingen. Hun har spesielt erfaring med rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven. Filtvedt har jobbet mye med avhendingstvister, og arbeider også med både kontraktsrett og håndverkertjenester.

Filtvedt har omfattende erfaring som prosessfullmektig og kan vise til gode resultater.

 

Spesialområder
– Fast eiendom, herunder boligkjøp
– Kjøpsrett, herunder håndverkertjenester
– Kontraktsrett
– Forsikringsrett
– Tvisteløsning og prosedyre for domstolene

Bakgrunn
Advokat, Protector Forsikring ASA

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
– Masteravhandling: Betydningen av Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandleren i Kabul-dommen) for norsk internasjonal privatrett
– Spesialemner ved Universitetet i Tübingen