Kristin Filtvedt

Project Brief

Kristin Filtvedt, advokat

Telefon: +47 22 40 23 06
Mobil: +47 930 03 554
E-post: kristin@legalis.no

Generelt

  • Uteksaminert fra UiO høst 2010
  • Masteravhandling: Betydningen av Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandleren i Kabul-dommen) for norsk internasjonal privatrett: En vurdering av dommens betydning for reglene om lovvalg i kontraktsforhold hvor partene ikke har foretatt et lovvalg.
  • Utvekslingsopphold i Tübingen med spesialemnene: handelsrett, internasjonal privatrett, privatrettssammenligning, internasjonale organisasjoner, internasjonal og europeisk strafferett
  • Enkeltemne etter ferdige studier: bygge- og entrepriserett

Spesialområder

  • Fast eiendoms rettsforhold (boligkjøp mv)
  • Kontraktsrett
  • Forsikringsrett
  • Tvisteløsning og prosedyre for domstolene

Tidligere erfaring

  • Advokat i Protector Forsikring ASA (2011-2015)