Kristin Filtvedt

Project Brief

Kristin Filtvedt, advokat

Telefon: +47 22 40 23 06
Mobil: +47 930 03 554
E-post: kristin.filtvedt@legalis.no

Spesialområder
– Fast eiendom, herunder boligkjøp
– Kjøpsrett, herunder håndverkertjenester
– Kontraktsrett
– Forsikringsrett
– Tvisteløsning og prosedyre for domstolene

Bakgrunn
Advokat, Protector Forsikring ASA

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
– Masteravhandling: Betydningen av Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandleren i Kabul-dommen) for norsk internasjonal privatrett
– Studier i Tübingen innen internasjonal privatrett, handelsrett mv.