Karoline Tandberg

Project Brief

Karoline Tandberg, advokat

Telefon: +47 22 40 23 23
Mobil: +47 482 54 272
E-post: karoline.tandberg@legalis.no

Karoline Tandberg har særlig erfaring med alle type saker som vedrører barn og foreldre (foreldretvister), herunder foreldreansvar, daglig omsorg, samvær og flytting i inn- og utland.

Tandberg har også solid erfaring med barnevernssaker. Hun bistår private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene, herunder særlig i saker om akuttvedtak, omsorgsovertakelse, institusjonsplassering mv. For øvrig arbeider hun med straff, familie-, trygd- og utlendingsrett.

Tandberg har omfattende prosedyreerfaring, og kan vise til gode resultater fra nemnds- og domstolsbehandling.

 

Spesialområder
– Barnerett / samvær / foreldreansvar
– Barnevern
– Familierett
– Strafferett

Bakgrunn
– Advokatfullmektig, Advokat Oslo
– Juridisk medhjelper, Advokat Robert Voldhuset
– Praksis, Eidsivating lagmannsrett

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo