Lars Fossedal

Project Brief

Lars Fossedal, advokat

Telefon: +47 22 40 23 09
Mobil: +47 454 14 020
E-post: lars.fossedal@legalis.no

Utdanning
– Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø
– Masteravhandling: Selskapsfinansierte aksjeerverv, jf. aksjeloven § 8-10

Spesialområder
– Fast eiendoms rettsforhold
– Tomtefeste
– Selskapsrett
– Kontraktsrett
– Barnerett

Tidligere erfaring
– Praksis hos Larvik tingrett
– Trainee Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange