Martin G. Unneberg

Project Brief

Martin Gunnerius Unneberg, advokat

Telefon: +47 22 40 23 04
Mobil: +47 988 39 578
E-post: martin.unneberg@legalis.no

Spesialområder
– Kontrakts- og obligasjonsrett
– Fast eiendom/boligrett
– Selskapsrett
– Arverett
– Familierett

Bakgrunn
– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Legalis
– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co
– Trainee, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co
– Praksis, Hovedorganisasjonen Virke
– Trainee, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
– Masteravhandling: Forbudet mot urimelige forretningsmetoder i verdipapirhandelloven § 3-9 første ledd