Martin G. Unneberg

Project Brief

Martin Gunnerius Unneberg, advokat

Telefon: +47 22 40 23 04
Mobil: +47 988 39 578
E-post: martin@legalis.no

Utdanning
– Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø
– Masteravhandling: «Forbudet mot urimelige forretningsmetoder i verdipapirhandelloven § 3-9 første ledd»

Spesialområder
– Kontrakts- og obligasjonsrett
– Fast eiendom/boligrett
– Selskapsrett
– Arv og skifte

Tidligere erfaring
– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS (2015 – 2016)
– Trainee, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS (2013 – 2014)
– Praksis, Hovedorganisasjonen Virke (2013)
– Trainee, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA (2012 – 2013)