Mathias Sejersted Bødtker

Project Brief

Mathias Sejersted Bødtker, advokat/partner
Fagsjef for eiendom og kjøp

Telefon: +47 22 40 23 02
Mobil: +47 450 24 165
E-post: mathias.bodtker@legalis.no

Mathias Sejersted Bødtker (f. 1982) er partner og fagsjef for fast eiendom. Han har jobbet spesielt med eiendom gjennom mange år, og har også bakgrunn som dommerfullmektig ved tingretten i Steinkjer.

Bødtker har bred erfaring innenfor obligasjonsretten generelt, med særlig kompetanse innen reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven samt ved kjøp/salg av håndverkertjenester. Han har også lang erfaring med forsikringsoppgjør ved tingsskade- og ansvarsforsikringssaker.

Bødtker har prosedert et stort antall saker ved landets domstoler. Han påtar seg oppdrag for både privatpersoner og bedrifter.

 

Spesialområder
– Fast eiendoms rettsforhold, herunder boligkjøp
– Kjøpsrett
– Kontraktsrett
– Forsikringsrett
– Erstatningsrett
– Tvisteløsning og prosedyre for domstolene

Bakgrunn
– Dommerfullmektig, Inntrøndelag tingrett
– Advokat, Protector Forsikring ASA
– Trainee, Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS

Utdanning
– Juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo
– Masteravhandling: Mangelsvurderingen ved salg av bolig «som den er»
– Spesialemner: Bolig- og eierseksjonsrett