Olav Lægreid

Project Brief

Olav Lægreid, advokat/partner
Fagsjef for personskade og trygd

Telefon: +47 22 40 23 00
E-post: olav.laegreid@legalis.no

Olav Lægreid (f. 1975) er partner og fagsjef for personskade og trygd. Han har lang erfaring med helserelatert jus, og har blant annet bakgrunn fra dømmende stilling i Trygderetten. Lægreid er også tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han som universitetslektor har undervist i familie- og arverett samt juridisk metode. Han har jevnlig oppdrag ved fakultetet som sensor og veileder for mastergradsoppgaver i familie- og arverett.

Lægreid har publisert juridiske fagartikler og er fortsatt aktiv som vitenskapelig forfatter, med særlig fokus på juridiske problemstillinger knyttet til helse. Han påtar seg blant annet oppdrag som gjelder trygd, personskadeerstatning og offentlige helse- og omsorgstjenester.


Spesialområder

– Pensjon og trygd
– Familierett
– Pasientskade
– Forsikringsrett
– Alminnelig forvaltningsrett

Bakgrunn
– Veileder og sensor i familie- og arverett, Universitetet i Oslo
– Rettsfullmektig ved Trygderetten 2012 – 2015
– Universitetslektor i rettsvitenskap, UiO 2012 – 2013
– Aktiv som forfatter av rettsvitenskapelige artikler
– Daglig leder for kommunalt næringsutviklingsforetak 2004 – 2005
– Omfattende styreerfaring fra aksjeselskaper og foreninger, samt politiske og offentlige verv

Utdanning
– Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo
– Autorisert konsulent for teamutvikling, Right Management Consultants
Utdanning i prosjektledelse, Handelshøyskolen BI