Olav Lægreid

Project Brief

Olav Lægreid, advokat/partner
Fagsjef for personskade og trygd

Telefon: +47 22 40 23 00 / 977 72 500
E-post: olav.laegreid@legalis.no

Olav Lægreid (f. 1975) er partner og fagsjef for personskade og trygd. Han har lang erfaring med helserelatert jus, og har blant annet bakgrunn fra dømmende stilling i Trygderetten. Lægreid er også tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han jevnlig har oppdrag som sensor og veileder for mastergradsoppgaver i trygderett og i familie- og arverett. Lægreid har tidligere arbeidet som universitetslektor og undervist i familie- og arverett samt juridisk metode. Han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett.

Lægreid har publisert juridiske fagartikler og er fortsatt aktiv som vitenskapelig forfatter, med særlig fokus på juridiske problemstillinger knyttet til helse. Han påtar seg blant annet oppdrag som gjelder trygd, personskadeerstatning og offentlige helse- og omsorgstjenester.


Spesialområder

– Pensjon og trygd
– Familierett
– Pasientskade
– Forsikringsrett
– Alminnelig forvaltningsrett

Bakgrunn
– Veileder og sensor på mastergradsavhandlinger i trygderett, Universitetet i Oslo
– Veileder og sensor i familie- og arverett, Universitetet i Oslo
– Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett, 2018-2021
– Rettsfullmektig ved Trygderetten 2012 – 2015
– Universitetslektor i rettsvitenskap, UiO 2012 – 2013
– Aktiv som forfatter av rettsvitenskapelige artikler
– Daglig leder for kommunalt næringsutviklingsforetak 2004 – 2005
– Omfattende styreerfaring fra aksjeselskaper og foreninger, samt politiske og offentlige verv

Utdanning
– Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo
– Autorisert konsulent for teamutvikling, Right Management Consultants
Utdanning i prosjektledelse, Handelshøyskolen BI