Siri Runung

Project Brief

Siri Runung, advokatfullmektig MNA

Telefon: +47 21 41 67 61
E-post: siri.runung@legalis.no

Siri Runung arbeider særlig med familie- og arverettssaker, herunder foreldretvister med fokus på foreldreansvar, daglig omsorg og samvær.
Runung bistår også private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene.

For øvrig arbeider hun med generell obligasjonsrett, med særlig vekt på fast eiendom.

 

Spesialområder
– Familierett
– Samvær med barn
– Ektefelleskifte og samboeroppgjør
– Arverett
– Arveoppgjør og testament
– Fast eiendom

Bakgrunn
– Jurist, Oslo kemnerkontor

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
– Masteravhandling: Valg av plasseringssted ved fosterhjemsplassering