Tonje Hovde Skjelbostad

Project Brief

Tonje Hovde Skjelbostad, advokatfullmektig MNA

Telefon: +47 21 41 67 60
Mobil: +47 916 18 729
E-post: tonje.skjelbostad@legalis.no

Tonje Hovde Skjelbostad er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun har mange års erfaring som juridisk rådgiver og avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet hvor hun blant annet har hatt ansvaret for tilsynets arbeid på boligområdet, markedsføring i sosiale medier og e-handel og angrerett. Hun har fra dette særlig kompetanse innen markedsføringsrett, boligrett, eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett.

Skjelbostad sitter i det regjeringsoppnevnte eiendomsmeglingsutvalget og er en mye brukt foredragsholder, blant annet for ulike tema innfor eiendomsmeglingsbransjen og om markedsføring i sosiale medier.

Skjelbostad bistår ved tvister i boligsaker, kjøp og forbrukerrettigheter. Skjelbostad tilbyr også bistand til bedrifter innenfor regler om salg og markedsføring av varer og tjenester til forbrukere, både innenfor bolig, helse, netthandel og markedsføring i sosiale medier.

 

Spesialområder
– Boligrett
– Kjøpsrett
– Generelle forbrukerrettigheter
– Fast eiendom
– Markedsføringsrett, herunder markedsføring i sosiale medier

Bakgrunn
– Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet
– Medlem i Eiendomsmeglingsutvalget
– Medlem i Disiplinærnemnden for advokattjenester
– Juridisk rådgiver og seniorrådgiver i Forbrukerombudet
– Trainee i Advokatfirmaet Schjødt

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
– Masteroppgave: erstatning for skade på biologisk mangfold
– DiFi’s program for toppledergrupper i staten
– Prosjektlederskolen gjennom Confex