Victoria Skytte

Project Brief

Victoria Skytte, advokatfullmektig

Telefon: +47 22 40 23 00
E-post: victoria@legalis.no

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Spesialområder
– Trygderett
– Personskade
– Forsikringsrett

Tidligere erfaring
– Førstekonsulent, NAV Forvaltning Akershus
– Praktikant, Oslo tingrett
– Praktikant, Advokatfirmaet Frøland & Co