Ingeborg Westby

Project Brief

Ingeborg Westby, advokatfullmektig MNA

Telefon: +47 21 41 67 59
Mobil: +47 988 28 950
E-post: ingeborg.westby@legalis.no

Ingeborg Westby (f. 1985) har bakgrunn fra Skatteetaten, hvor hun blant annet arbeidet med arv, gave og generasjonsskifte, herunder skifter med særkullsbarn. Dessuten lang erfaring med transaksjoner og omorganiseringer i store foretak, herunder problemstillinger knyttet til konsernbidrag, fusjoner og gjennomskjæring.

Westby har også solid erfaring med eiendomsforvaltning og husleie inkludert kontrakter, oppsigelse og utkastelse.

Westby bistår løpende privatpersoner og bedrifter innen familie- og arverett, selskapsrett, skatterett og fast eiendom.

 

Spesialområder
– Skatterett
– Selskapsrett
– Arverett
– Skifterett
– Husleie og eierseksjonsrett

Bakgrunn
– Seniorskattejurist, Innsats Storbedrift skatteetaten
– Skattejurist, Fastsetting arveavgift, Skatt øst
– Jurist/Megler, Utleiemegleren

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
– Fordypning i husleie og eierseksjonsrett, samt selskapsrett og skatterett
– Executive master of management, BI Oslo (selskapsrett, transaksjoner og omorganiseringer mv)