Foto Skjelbostad: Kimm Saatvedt


PRESSEMELDING 13.12.2019

Forbrukertilsynets profilerte avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad (36) går til Advokatfirmaet Legalis, hvor hun starter som advokatfullmektig i mars. Skjelbostad har gjort seg bemerket innen flere områder inkludert markedsføringsrett og bolig. Hun er også medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som utreder ny eiendomsmeglingslov.

Legalis har de siste fem årene hatt meget sterk utvikling, og gått fra å være et lite kontor til å runde 30 advokater.

– Vi er svært fornøyd med ansettelsen av Tonje Skjelbostad, som er en sterk kommunikator med et synlig forbrukerengasjement og stor faglig tyngde. Saker knyttet til bolig og eiendom er blant de viktigste rettsområder for nordmenn, med hyppige konflikter og høye tvistesummer. Skjelbostad vil styrke oss ytterligere på dette området og gjøre oss enda bedre i stand til å yte bistand av høyeste kvalitet. I tillegg er markedsføring av varer og tjenester et stadig mer komplisert spørsmål for næringslivet, så hennes kompetanse innen markedsføringsrett og sosiale medier er derfor også meget verdifull, sier Torstein Bae, managing partner i Legalis med sidegeskjeft som sjakkekspert.

Legalis satser på en kombinasjon av spesialisert kompetanse og moderate priser, med virksomhet rettet mot privatpersoner og SMB-markedet innen blant annen eiendom og bolig, kjøp, familierett, arv og selskapsrett. Advokatbransjen er ellers kjent for at prisene kan være svært høye for spesialisert bistand.

– Jeg ser frem til å fortsette arbeidet for norske forbrukere og bedrifter, nå som advokat. Jeg har stor tro på Legalis’ posisjon i markedet, og gleder meg til å bidra til videre utvikling i et spennende firma, sier Tonje Skjelbostad.

For ytterligere informasjon:
Tonje Skjelbostad, tlf. 916 18 729
Legalis v/Torstein Bae, tlf. 924 09 376

Bilder Skjelbostad: https://www.forbrukertilsynet.no/ansatt/tonje-hovde-skjellbostad (fotograf må krediteres)

Bilder Bae: https://drive.google.com/drive/folders/1JyFSW9tFIOflUSA6Gw6-iWXpZ6oT7zrB?usp=sharing (foto: Ola Waagen)