HjemLOfavør - advokatbistand fra Legalis

LOfavør - advokatbistand fra Legalis

Fordeler for LOfavør-medlemmer

Som LOfavør-medlem får du hjelp av advokat hos Legalis til rabattert pris.

Vi bistår også med søknad til ditt forsikringsselskap om dekning av kostnad til advokat i saker hvor du kan ha krav på dette. Les mer her: Rettshjelpsdekning i din forsikring – kan du få dekket advokatutgiftene? | Advokatfirmaet Legalis

Kontakt oss:

Digitale tjenester

Advokatbistand

Alle advokatene våre er medlemmer i Advokatforeningen. Prisene på vanlige advokattjenester avhenger av advokatens erfaring. Kontakt oss for å finne ut hva som er best for deg og din sak.

Rabattert timepris for advokatfullmektig

Kr 1 900
per time

Rabattert timepris for advokat

Kr 1 900
per time

Rabattert timepris for senior/partner

Kr 1 900
per time
Priser inkl. mva.