HjemKompetansePrivat

Advokattjenester for privatpersoner

Arverett

Advokatfirmaet Legalis bistår med arveoppgjør, arveplanlegging, generasjonsskifter og utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter.

Familierett

Kontakt en av Leglias sine advokater for spørsmål om økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere, samt hvordan oppgjøret skal skje ved samlivsbrudd.

Boligrett

Vil du klage på boligkjøp? Eller har du solgt en bolig som kjøper er misfornøyd med? Hvordan går du fram i en sak om klage på håndverkertjenester? Legalis sine advokater hjelper deg med dette.

Kjøpsrett

Få hjelp fra advokat i forbindelse med kjøp eller salg av bil, båt, motorsykkel (MC), bobil, campingvogn eller andre varer og tjenester.

Fast eiendom

Ta kontakt med advokat hos Legalis for hjelp med nabotvister, tomtefestesaker, saker etter plan- og bygningsloven, sameietvister og spørsmål om servitutter.

Eiendomsoverdragelse og oppgjørsoppdrag

Vi bistår i oppgjørsoppdrag hvor kjøper og selger har funnet hverandre på forhånd, og trenger bistand til å fullføre boligsalget- og kjøpet.

Personskade og trygd

Advokatene hos Legalis bistår blant annet i saker som gjelder avslag på ytelser fra NAV, pasientskader, trafikkskader, voldsoffererstatning, ulykkesskader, yrkesskader...

Arbeidsrett

Trenger du advokat som er spesialist på arbeidsrett? Ta kontakt med Legalis for en innledende vurdering av din sak.

Barnerett

Advokatfirmaet Legalis bistår i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker. Vi hjelper blant annet til med utforming av samværsavtaler.

Utlendingsrett

Advokatfirmaet Legalis hjelper deg i spørsmål om familiegjenforening, statsborgerskap, tilbakekall, utvisning og andre saker som gjelder utlendingsrett.

Strafferett

Ta kontakt med advokat hos Legalis dersom du trenger forsvarer eller bistandsadvokat i straffesak.

Tvisteløsning og prosedyre

Advokatfirmaet Legalis bistår med å løse tvister - både ved mekling, i klagenemnder, forliksråd og i domstolene.

Skatt

Advokatfirmaet Legalis bistår privatpersoner i spørsmål om personbeskatning.

Utenrettslig mekling

Vurderer du advokatbistand i en fastlåst konflikt? Forsøk utenrettslig mekling først. Mekling søker å hjelpe partene ut av konflikten, og vil ofte være raskere og rimeligere enn en domstolsbehandling.