Start en chat

Våre advokater

Les mer om våre advokater

Tonje Hovde Skjelbostad / Daglig leder / Advokatfullmektig MNA

Tonje Hovde Skjelbostad er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og daglig leder i Advokatfirmaet Legalis og Alt Legalt-konsernet. Hun har mange ...

T: +47 21 41 67 60M: +47 916 18 729E: tonje.skjelbostad@legalis.no

Henrik Jensen / Advokat (H) / partner

Henrik A. Jensen (f. 1970) er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet ...

T: +47 22 40 23 03M: +47 918 17 779E: henrik.jensen@legalis.no

Mathias S. Bødtker / Advokat / partner / fagsjef bolig- og kjøpsrett

Mathias Sejersted Bødtker (f. 1982) er partner og fagsjef for fast eiendom. Han har jobbet spesielt med eiendom gjennom mange år, og har også bakgrunn...

T: +47 22 40 23 02M: +47 450 24 165E: mathias.bodtker@legalis.no

Marianne Rytter Huseby / Advokat / partner / fagsjef familie- og arverett

Marianne Rytter Huseby (f. 1968) er fagsjef for familie- og arverett, og har også tung erfaring innen fast eiendom mv. Hun har juridisk utdanning fra ...

T: +47 22 40 23 25M: +47 954 15 966E: marianne.huseby@legalis.no

Per A. Tandberg / Advokat / partner

Per Arne Tandberg (f. 1968) er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Ha...

T: +47 22 40 23 22M: +47 924 02 992E: per.arne.tandberg@legalis.no

Ingrid Hunderi / Advokat / fagsjef personskade og trygd

Ingrid Hunderi er fagsjef for personskade og trygd og at bistår løpende klienter i erstatningsoppgjør etter personskade herunder ulykkeskade, trafikks...

T: +47 22 40 23 00M: E: ingrid.hunderi@legalis.no

Tore Tysbo / Advokat / Fagsjef eiendomsrett

Tore Tysbo (f. 1986) er fagsjef for eiendom, herunder servitutter, jordskifte, tomtefeste, plan- og bygningsrett mv. Tysbo har juridisk utdanning fra ...

T: +47 479 09 988M: +47 22 40 23 16E: tore.tysbo@legalis.no

Farhad Khan / Advokat / fagsjef strafferett

Farhad A. Khan (f. 1984) er fagsjef for strafferett, og har også solid erfaring med eiendom, kjøp, pengekrav og utlendingsrett. Han har for øvrig særl...

T: +47 22 40 23 15M: +47 967 08 044E: farhad.khan@legalis.no

Ulrik Motzfeldt / Senioradvokat

Ulrik Motzfeldt har jobbet som advokatfullmektig og advokat siden 2010, og da primært innenfor områdene familie- og arverett. Han har i tillegg jobbet...

T: +47 21 41 67 58M: +47 913 66 237E: ulrik.motzfeldt@legalis.no

Kristin Filtvedt / Advokat

Kristin Filtvedt (f. 1984) er advokat i Advokatfirmaet Legalis. Hennes juridiske utdanning er fra Oslo og Tübingen. Hun har spesielt erfaring med rett...

T: +47 22 40 23 06M: +47 930 03 554E: kristin.filtvedt@legalis.no

Karoline Tandberg / Advokat

Karoline Tandberg har særlig erfaring med alle type saker som vedrører barn og foreldre (foreldretvister), herunder foreldreansvar, daglig omsorg, sam...

T: +47 22 40 23 23M: +47 482 54 272E: karoline.tandberg@legalis.no

Julie Stavnes Tveraabak / Advokat

Julie Stavnes Tveraabak (f. 1984) er advokat og mekler i Advokatfirmaet Legalis. Hun har spesielt erfaring innen familierett, herunder saker om skifte...

T: +47 22 40 23 26M: +47 940 28 460E: julie.tveraabak@legalis.no

Gustav Száva Petterson / Advokat

Gustav Száva Petterson er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold. Han bistår både profesjonelle og forbrukere innen entreprise/bustadoppføri...

T: +47 22 40 23 11M: +47 958 64 102E: gustav.petterson@legalis.no

Ina W. Hodt / Advokat

Ina Wildeng Hodt (f. 1987) har i flere år jobbet spesialisert med personskadesaker, herunder yrkesskader/yrkessykdommer, trafikkskader og pasientskade...

T: +47 22 40 23 08M: +47 995 03 875E: ina.hodt@legalis.no

Carl Fredrik Grindahl / Advokat

Carl Fredrik Grindahl (f. 1990) er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold og kontrakts- og avtalerett. Han har særlig kompetanse når det gje...

T: +47 21 41 67 53M: +47 924 82 168E: carl.fredrik.grindahl@legalis.no

Axel Nordli / Advokat

Axel Nordli (f. 1990) har solid erfaring med bolig- og eiendomsrett, samt kjøp og pengekrav. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjø...

T: +47 22 40 23 09M: +47 986 24 533E: axel.nordli@legalis.no

Torunn Hoem Brunsvik / Advokat

Torunn Hoem Brunsvik (f. 1988) jobber i avdelingen for fast eiendom og kjøp. Hun har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen, og har tidligere j...

T: +47 22 40 23 27M: +47 22 40 23 27E: torunn.brunsvik@legalis.no

Hannah Bennin Brataas / Advokat

Hannah Bennin Brataas (f. 1991) har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo og jobber som advokat i Advokatfirmaet Legalis på avdeling for familie...

T: +47 21 41 67 51M: +47 21 41 67 51E: hannah.brataas@legalis.no

Helene Myrold / Advokat

Helene Myrold (f. 1990) har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo og arbeider som advokat i Advokatfirmaet Legalis. Myrold er spesialist innenf...

T: +47 22 40 23 14M: +47 401 05 513E: helene.myrold@legalis.no

Victoria Skytte / Advokat

Victoria Skytte (f. 1990) jobber i fagavdeling for personskade og trygd, samt i avdeling for strafferett. Skytte har juridisk utdanning fra Universit...

T: +47 22 40 23 24M: +47 924 34 359E: victoria.skytte@legalis.no

Melissa Z. Calti / Advokat

Melissa Zekiye Calti (f. 1988) jobber i avdeling for familierett og strafferett. Calti har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Calti er en d...

T: +47 21 41 67 56M: +47 919 05 543E: melissa.calti@legalis.no

Henrik Helset / Advokat

Henrik Helset (f. 1989) er advokat innen fagområdene bolig, eiendom, kjøp og pengekrav. Helset har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen med ...

T: +47 21 41 67 57M: +47 930 58 357E: henrik.helset@legalis.no

Lasse Groven Egeberg / Advokat

Lasse Groven Egeberg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og arbeider i dag hovedsakelig innenfor fast eiendoms rettsforhold. Dette omfatter om...

T: +47 21 41 67 50M: +47 951 84 251E: lasse.egeberg@legalis.no

Ingrid L. Kallelid / Advokat

Ingrid Løken Kallelid (f. 1990) jobber i avdeling for personskade og trygd. Kallelid har juridisk utdanning fra Universitet i Bergen, og har vært saks...

T: +47 22 40 23 28M: +47 22 40 23 28E: ingrid.kallelid@legalis.no

Marit Dugstad / Advokat

Marit Dugstad (f. 1991) jobber som advokat i avdelingene arv og familie, eiendom og kjøp. Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Folkehelsei...

T: +47 21 41 67 52M: +47 951 86 266E: marit.dugstad@legalis.no

Silje Foldøy Grutle / Advokat

Silje Foldøy Grutle (f. 1982) har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Hun mange års erfaring som seniorrådgiver i Forbrukerklageutvalget, og ...

T: +47 21 41 67 55M: +47 918 14 086E: silje.grutle@legalis.no

Edvin Berger Rasmussen / Advokat

Edvin Berger Rasmussen (f.1987) er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og avtalerett og skatterett. Han har særlig kompetans...

T: M: +47 408 09 536E: edvin.rasmussen@legalis.no

Malene Nylander / Advokatfullmektig

Malene Nylander har juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo, og begynte som advokatfullmektig i Legalis etter endt studium. Hun har tidligere job...

T: +47 22 40 23 21M: +47 22 40 23 21E: malene.nylander@legalis.no

Ingeborg Westby / Advokatfullmektig

Ingeborg Westby (f. 1985) har bakgrunn fra Skatteetaten, hvor hun blant annet arbeidet med arv, gave og generasjonsskifte, herunder skifter med særkul...

T: +47 21 41 67 59M: +47 988 28 950E: ingeborg.westby@legalis.no

Siri Runung / Advokatfullmektig

Siri Runung arbeider særlig med familie- og arverettssaker, herunder foreldretvister med fokus på foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Runung bist...

T: +47 21 41 67 61M: +47 21 41 67 61E: siri.runung@legalis.no

Simen Mørk Lanes / Advokatfullmektig

Simen Mørk Lanes (f. 1991) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har flere års erfaring som juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet hvor han ...

T: +47 21 41 67 64M: +47 92 88 79 01E: simen.lanes@legalis.no

Sigurd Hjertholm / Advokatfullmektig

Sigurd Hjertholm (f. 1993) er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring som advokatfullmektig innenfor fast eiendom. Hjertholm har ...

T: +47 21 41 67 65M: +47 454 55 764E: sigurd.hjertholm@legalis.no

Omar Tashakori / Advokatfullmektig

Omar Tashakori (f. 1992) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring som advokatfullmektig innenfor privat- og offentlig rett, herun...

T: M: +47 482 19 268E: omar.tashakori@legalis.no

Frode Elton Haug / Advokatfullmektig

Frode Elton Haug (f. 1976) er ekspert på markedsføringsrett, forbrukerett, immaterialrett og personvern (GDPR). Han har nesten 20 års erfaring fra For...

T: M: +47 986 60 566E: frode.elton.haug@legalis.no

Lema Neelam Wahabzadah / Advokatfullmektig

Lema Neelam Wahabzadah er utdannet jurist fra Universitet i Oslo med spesialisering innenfor personvern og GDPR. Hun har erfaring som advokatfullmekt...

T: M: +47 401 78 133E: lema.wahabzadah@legalis.no

Filter på fagområde

Strafferett
Arverett
Kjøp og pengekrav
Familierett
Boligrett
Se alle
© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.