• Gode råd du har råd til.

    Vi bistår privatpersoner og bedrifter over hele landet

    Gode råd du har råd til.

Advokater

Nyheter

Erstatning etter boligkjøp

I forbindelse med salg av en enebolig, ble det gitt en uriktig opplysning om boligens ventilasjonssystem. Kjøper har nå fått erstatning for mangelen, og vi er glade for å ha…

Har du krav på pasientskadeerstatning?

av advokat Olav Lægreid, fagsjef personskade og trygd Pasientskadeordningen er en offentlig erstatningsordning som skal dekke skader voldt av helsevesenet. Utgangspunktet er at pasientskaderetten bygger på de samme prinsippene som…

Fagområder

Arv og samlivsbrudd

Arv og samlivsbrudd er knyttet opp mot både store verdier og mye følelser. Det er derfor svært viktig at slike saker behandles på en ryddig og effektiv måte, og Legalis har kompetansen og erfaringen til å gjøre dette. For de involverte parter medfører dette en trygghet som forhindrer konflikter. Ikke minst er dette viktig ved spørsmål om samvær med barn.

Fast eiendom

Problem etter boligkjøp, nabotvist eller tomtefeste? Dette er noen eksempler på vanlige sakstyper knyttet til eiendom. Vi bistår også med rådgivning knyttet til eiendom, for eksempel oppløsning av sameie. Vi har egen fagsjef for eiendom, og flere advokater med lang erfaring innen fast eiendom.

Arbeidsrett

Vi har spesialkompetanse innen arbeidsrett gjennom lang erfaring fra både andre advokatfirmaer og organisasjoner i arbeidslivet. Legalis bistår innen alle grener av arbeidsrett, inkludert forhandlinger og oppsigelsessaker. Blant våre kunder er arbeidstakere så vel som fagorganisasjoner og arbeidsgivere.

IT-rett

Stadig mer foregår i dag elektronisk. Det er derfor viktig å sikre også denne siden av forretningsdriften, herunder IT-kontrakter, immaterielle rettigheter etc. Legalis har spesialkompetanse innen IT-rett, herunder bistår vi i utarbeidelse av IT-kontrakter, opphavsrettslige spørsmål og vern av databaser. Vi bistår større og mindre bedrifter.

Trygd, pensjon og forsikring

Avslag på trygd og pensjon eller krav om tilbakebetaling kan få store konsekvenser for økonomien. Legalis bistår ofte med klage eller anke i slike saker. Vi har advokater med bakgrunn som dommere i Trygderetten, og med bred erfaring innen NAV-saker, private pensjoner, uføreforsikring og livsforsikring.

Eiendomsmegling

Legalis bistår jevnlig i salg av fast eiendom og har bevilling for eiendomsmegling. Vi kan bistå i alle deler av slike oppdrag, herunder annonsering. Hvis du har solgt selv kan vi bidra til et trygt økonomisk oppgjør mellom kjøper og selger, inkludert avtaledokumenter og overskjøting.

Personskade

Legalis tilbyr høyt kvalifisert bistand i saker om pasientskade, trafikkskade, yrkesskade og andre ulykkesskader. Dette gir trygghet hele veien fra skademelding til utbetaling av erstatning. Vi har omfattende erfaring med forhandlinger for å oppnå gode erstatningsoppgjør, og med prosedyre for domstolene om nødvendig.

Selskapsrett

Legalis har gjennom femten år bistått bedrifter i alle størrelser, fra multinasjonale selskaper til lokale firma. Vi har høy kompetanse på rettslige spørsmål knyttet til drift og organisering av selskap, herunder etablering, fusjoner, oppkjøp og salg. Referanser fra tidligere og pågående oppdrag oppgis på forespørsel.

Vi er klare til å bistå deg!

Våre kunder

Vi bistår privatpersoner innen de fleste rettsområder. Vår ekspertise inkluderer fagfeltene arv og skifte, familierett, fast eiendom, avtalerett og trygderett. Vi har også bistått en rekke klienter innen områdene nevnt under.

Salgs- / service- / cateringrettede virksomheter
Bank / Finans
Fagforeninger / andre medlemssammenslutninger
Media
Vikar- / formidlings- / rekrutteringsbransjen
Transportvirksomhet
Grafisk / Trykkerier / Produksjonsbedrifter
IKT / Telekom

Våre priser

Ved siden av høy faglig kvalitet og effektiv håndtering av din sak, er det sentralt for oss å kunne tilby fornuftige priser.

LO-medlemmer har egne priser. Les mer her.

Privatpersoner

Bistand for privatpersoner innen de alminnelige rettsområder:
– Meget konkurransedyktige betingelser, med pris avhengig av sakens kompleksitet og krav til spisskompetanse. Ta kontakt for samtale om hva vi kan tilby deg.
– Vi har avtale med flere organisasjoner/samarbeidspartnere, som gir medlemmer av disse andre betingelser. Hvis dette kan være aktuelt for deg, ta kontakt for mer informasjon.

Bedrifter

Bistand for bedrifter:
– Meget konkurransedyktige betingelser, med pris avhengig av sakens kompleksitet og krav til spisskompetanse.
– Ta kontakt for å høre hva vi kan tilby deg.

E-saksgang

Bruker du vår internettbaserte e-saksgang kan vi tilby følgende priser for rådgivning:
– Svar på enkle spørsmål: Gratis!
– Juridisk svar på mer omfattende spørsmål:  600,- eks. mva (750,- inkl. mva)
– Svært omfattende henvendelser:  1200,- pr time eks. mva (1500,- inkl. mva)

Rekruttering

Legalis trenger jevnlig nye medarbeidere, for å kunne levere juridiske tjenester av topp kvalitet til stadig flere kunder.

Hvis du vil arbeide i et hektisk miljø med varierte oppgaver kan du passe godt hos oss. Du kan gjerne ha noe erfaring fra enten offentlig eller privat virksomhet, men også nyutdannede er velkomne til å ta kontakt.

Saksfeltet er variert og dekker alle områder innen sivil rett. Noe av arbeidet består i besvarelse av henvendelser over vår internettløsning. Vi legger også til rette for oppfølging av saker, herunder prosedyre. Vi holder til i sentrale og fine lokaler på Hammersborg torg 3, rett ved Youngstorget og med gangavstand til Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett.

Vi kan tilby en hektisk hverdag med mye å gjøre, og med spennende oppgaver og mye ansvar. Interesserte bes om å sende en e-mail inneholdende CV og vitnemål til advokat@legalis.no.

Lurer du på hvor du finner oss? Klikk for kart