• Gode råd du har råd til.

    Vi bistår privatpersoner og bedrifter over hele landet

    Gode råd du har råd til.

Advokater

Nyheter

Nye fagavdelinger

Som ledd i vårt arbeid med å tilby rettshjelp av høyeste kvalitet har vi nylig innført en ny struktur med fem fagavdelinger. Det er med advokater som andre: Hvis man…

Erstatning etter boligkjøp

I forbindelse med salg av en enebolig, ble det gitt en uriktig opplysning om boligens ventilasjonssystem. Kjøper har nå fått erstatning for mangelen, og vi er glade for å ha…

Fagavdelinger

Familie- og arverett

Skilsmisse og samlivsbrudd står sentralt i familieretten. Det økonomiske oppgjøret er gjerne krevende, og avtale om samvær med barn kan også være vanskelig. Våre advokater bistår en av partene ved uenighet, og gir også råd til begge parter i fellesskap når dette er aktuelt. Innen arveretten bistår vi ofte arvingene med arveoppgjør fra start til slutt, herunder avslutning av konti, salg/overdragelse av eiendom og korrekt fordeling av verdiene. Bistand ved uenighet mellom arvinger og utarbeidelse av testament er andre viktige sakstyper.

Eiendom og kjøp

Kjøp av bolig og hytte dreier seg om store verdier. Hvis det dukker opp feil etter kjøpet er det stort sett alltid fornuftig å få en vurdering av advokat. Våre spesialister på området har hjulpet hundrevis av boligkjøpere til skikkelige erstatningsoppgjør. Nabotvister og tomtefeste er også sakstyper hvor vi løpende yter bistand til folk over hele landet. Innen kjøpsretten er bil, båt og håndverkertjenester tre sentrale områder. Det kan dreie seg om store summer, og i møte med profesjonell part er det vanskelig å nå frem uten hjelp av kyndig advokat.

Personskade og trygd

Fagsjef: Ingrid Hunderi

Vi tilbyr høyt kvalifisert bistand i saker om pasientskade, trafikkskade, yrkesskade og andre ulykkesskader. Dette gir trygghet hele veien fra skademelding til utbetaling av erstatning. Avslag på trygd og pensjon eller krav om tilbakebetaling kan få store konsekvenser. Vårt fagteam er blant landets sterkeste, og håndterer løpende en rekke trygdesaker.

Forretningsjuss

Fagsjef: Henrik A. Jensen

Legalis har gjennom femten år bistått bedrifter i alle størrelser, fra multinasjonale selskaper til lokale firma. Sakstyper som håndteres av vår avdeling for forretningsjuss inkluderer oppstart og fusjon av selskap, varemerke- og opphavsrett, markedsføringsrett, næringseiendom og kontraktsrett. Referanser oppgis på forespørsel.

Arbeidsrett

Det er dramatisk å stå i fare for å miste jobben, og for arbeidsgiver er reglene strenge. Våre advokater innen arbeidsrett er svært erfarne, med bakgrunn fra organisasjoner i arbeidslivet. Legalis bistår innen alle grener av arbeidsretten, herunder oppsigelsessaker. Blant våre kunder er arbeidstakere så vel som fagorganisasjoner og arbeidsgivere.

Vi er klare til å bistå deg!

Våre kunder

Vi bistår privatpersoner innen de fleste rettsområder. Vår ekspertise inkluderer fagfeltene arv og skifte, familierett, fast eiendom, avtalerett og trygderett. Vi har også bistått en rekke klienter innen områdene nevnt under.

Salgs- / service- / cateringrettede virksomheter
Bank / Finans
Fagforeninger / andre medlemssammenslutninger
Media
Vikar- / formidlings- / rekrutteringsbransjen
Transportvirksomhet
Grafisk / Trykkerier / Produksjonsbedrifter
IKT / Telekom

Våre priser

Ordinære priser

Hos oss får du alltid bistand av advokat med spesialisering på det aktuelle fagområdet. Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår, med timepriser fra 1800 til 2800 kroner eks. mva. Nøyaktig pris avhenger av advokat og sakens omfang. Ta kontakt for uforpliktende samtale og tilbud.

Samarbeidspartnere

En rekke foreninger og bedrifter har samarbeids-avtale med Legalis som gir medlemmer og ansatte spesielt gunstige priser. Avtalene gjør at god rettshjelp blir mulig for mange. Hvis du lurer på om du har slik avtale, ta kontakt på telefon eller e-post. Klikk her hvis du er LO-medlem.

E-sak

Vår løsning for e-sak gjør at du kan sende inn spørsmål via skjema og få svar raskt og svært rimelig. Det påløper ingen kostnader før du har akseptert pristilbud. Dersom det er ikke mulig å gi svar ut fra det du skriver, tar vi kontakt for en gratis samtale. Send inn ditt spørsmål her.

Rekruttering

Legalis trenger jevnlig nye medarbeidere, for å kunne levere juridiske tjenester av topp kvalitet til stadig flere kunder.

Hvis du vil arbeide i et hektisk miljø med varierte oppgaver kan du passe godt hos oss. Du kan gjerne ha noe erfaring fra enten offentlig eller privat virksomhet, men også nyutdannede er velkomne til å ta kontakt.

Saksfeltet er variert og dekker alle områder innen sivil rett. Noe av arbeidet består i besvarelse av henvendelser over vår internettløsning. Vi legger også til rette for oppfølging av saker, herunder prosedyre. Vi holder til i sentrale og fine lokaler på Hammersborg torg 3, rett ved Youngstorget og med gangavstand til Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett.

Vi kan tilby en hektisk hverdag med mye å gjøre, og med spennende oppgaver og mye ansvar. Interesserte bes om å sende en e-mail inneholdende CV og vitnemål til advokat@legalis.no.

Lurer du på hvor du finner oss? Klikk for kart