HjemArtiklerQ&A Samboerkontrakt

Q&A Samboerkontrakt

En samboerkontrakt er en avtale mellom to eller flere personer som bor sammen. Kontrakten kan blant annet gjelde mellom kjærester, venner eller i et kollektiv.

13.02.2024

1. Hva er en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt er en avtale mellom to eller flere personer som bor sammen. Kontrakten kan blant annet gjelde mellom kjærester, venner eller i et kollektiv.

2. Hva regulerer kontrakten?

Her har avtalepartene avtalefrihet, så det er opp til samboerne hva de ønsker å regulere i kontrakten. Vi anbefaler i utgangspunktet å regulere hvem som eier hva og hvor store eierandeler man har i eiendeler man eier sammen, hvem som betaler for hva under samboerskapet og hvordan eiendelene skal fordeles ved et eventuelt brudd.

Dersom man eier bolig sammen, anbefaler vi å regulere hvordan oppgjøret skal skje dersom den ene parten skal overta felles bolig ved et brudd. Vi ser at dette ofte byr på utfordringer dersom dette ikke er regulert i en samboeravtale.

3. Hvorfor bør man ha en samboerkontrakt?

For å ha en klar formening om hvem som eier hva, og regulering av ansvar innad. Da vet samboerne dette det på forhånd, og konflikt om fordeling av eiendeler etter et brudd eller ved et arveoppgjør kan unngås.

Man kan også unngå andre mulige konflikter som f.eks. tvist om vederlagskrav og eierandeler til felles bolig.

4. Gjelder samboerkontrakten hvis samboerne velger å gifte seg?

Nei, da er det reglene i ekteskapsloven som regulerer formuesforholdet, eventuelt kan man avtale noe annet i en ektepakt. Men samboerkontrakten kan blant annet kaste lys over hvem som eide hva ved inngangen til ekteskapet, noe som kan ha noe å si for fordelingen mellom ektefellene ved en skilsmisse.

5. Hva gjør vi hvis det kommer nye forhold som ikke reguleres av kontrakten?

Da kan man legge ved et tillegg til kontrakten, eventuelt opprette en ny avtale dersom man ser at det er behov for det. Vi anbefaler å ved jevne mellomrom ta en fot i bakken og se om det er punkter i avtalen som burde endres i foreliggende avtale ved store livsendringer.

6. Trenger jeg advokat for å sette opp samboerkontrakt?

Nei, det trenger man ikke. Men vi ser at det kan være lurt, fordi en advokat kan hjelpe partene med å komme frem til løsninger for blant annet eierforhold til bolig som er gode løsninger for begge parter. Dette gjelder f.eks. der den ene parten skal kjøpe seg inn i den andres bolig, eller der en av partene betaler mer av partenes felles boligutgifter. I disse sakene er det ingen standard løsning for hvordan det økonomiske oppgjøret skal bli ved et brudd. Det kan derfor i disse sakene særlig anbefales å kontakte en advokat for å passe på at begge parters interesser blir tilstrekkelig ivaretatt ved opprettelsen av samboeravtalen.

For øvrig bør kontrakten som helhet ha et klart og tydelig språk som ikke kan misforståes/tolkes. Dette kan en advokat bistå med.

Få hjelp av en spesialist på familierett

Kontakt en av Leglias sine advokater for spørsmål om økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere, samt hvordan oppgjøret skal skje ved samlivsbrudd.