Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

EFTA-domstolen har konkludert i Trygdeskandalen

Den 5. mai avsa EFTA-domstolen dom i NAV-saken. Domstolens konklusjon er at Norge har stilt for strenge krav til eksport av arbeidsavklaringspenger også før 2012. Det betyr at den norske praktiseringen av trygdelovgivning sannsynligvis har vært i strid med EØS-retten siden 1994, da Norge ble med i EØS.

Folketrygdloven § 11-3 stiller krav til dem som skal motta arbeidsavklaringspenger. Ved utenlandsopphold må dette godkjennes på forhånd. Oppholdet må ikke være til hinder for at NAV kan føre kontroll med aktivitetsplikten og det gis bare rett til utenlandsopphold for en begrenset periode. EFTA-domstolen konkluderer med at kravet om forhåndsgodkjenning, tidsbegrensningen og aktivitets- og kontrollvilkårene er uforenelig med EØS-avtalen. Høyesterett skal nå behandle saken og avsi en dom.

Dersom du er rammet av NAV-skandalen og har behov for juridisk bistand, ta kontakt med oss. Vi har en egen avdeling for trygd- og personskade og har lang erfaring med trygdesaker.

Du kan ha krav på fri rettshjelp i saken din: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/feiltolkning-av-eos-reglene/relatert-informasjon_/saerskilt-rettshjelp-knyttet-til-navs-feiltolkning-av-eos-reglene

  • Personskade og trygd

Skrevet av:

Ingrid Hunderi
Ingrid Hunderi / Senioradvokat / fagsjef personskade og trygd
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på personskade og trygd

Advokatfirmaet Legalis bistås privatklienter i saker som gjelder erstatning etter skade eller sykdom, og trygderettslige saker.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS.