Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Artikler og nyheter

 • Strafferett
 • Arverett
 • Kjøp og pengekrav
 • Familierett
 • Boligrett
 • Barnerett
 • Fast eiendom
 • Personskade og trygd
 • Arbeidsrett
 • Utlendingsrett
 • Arbeidsrett bedrift
 • Tvisteløsning
 • Selskapsrett
 • Skatt og avgift
 • Eiendom og entreprise
 • Personvern, GDPR og compliance
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Fri rettshjelp – spørsmål og svar

Karoline Tandberg

 • FAQ
 • Barnerett
 • Barnevern
 • Utlendingsrett
 • Tvisteløsning
Hva menes med fri rettshjelp? Fri rettshjelp innebærer at det offentlig dekker kostander til advokatbistand enten helt eller delvis. Vi skiller mellom...

Frykt for arveavgift – gi hytta som forskudd på arv til barn

Melissa Z. Calti

 • Arverett
Mange fryktet at ny rød-grønn regjering ville bety gjeninnføring av arveavgiften, og lurer på når dette eventuelt vil skje. Det er kun SV som har prog...

Familiegjenforening - Har du et familiemedlem i Norge og ønsker å bo sammen med han eller henne?

Lema Neelam Wahabzadah

 • Utlendingsrett
Krav som stilles til familiemedlemmet i Norge varierer ut ifra vedkommende sitt statsborgerskap, arbeidssituasjon og øvrige forhold.

Hvor skal barnet bo fast etter et samlivsbrudd?

Siri Runung

 • FAQ
 • Barnerett
Et samlivsbrudd kan by på ulike utfordringer; både økonomiske, praktiske og emosjonelle. Et spørsmål parter som har barn sammen må finne ut av, er hvo...

Spørsmål og svar om barnebidrag

Karoline Tandberg

 • Barnerett
 • Familierett
 • FAQ
Har du spørsmål om barnebidrag? Her kan du leste de oftest stile spørsmålene.

Arbeidsevne vs funksjonsevne – er det en forskjell?

Victoria Skytte

 • Personskade og trygd
Begrepene arbeidsevne og funksjonsevne brukes om hverandre, men hva er egentlig forskjellen?

Svar på de mest stilte spørsmål om situasjonen i Afghanistan

Lema Neelam Wahabzadah

 • Utlendingsrett
Våre advokater i avdelingen for utlendingsrett får mange spørsmål om situasjonen i Afghanistan. Her har vi samlet spørsmål og svar på noen av de vanligste spørsmålene.

Mor vant frem i sak om fast bosted

Karoline Tandberg

 • Barnerett
Vår fagsjef på avdeling for barnerett, senioradvokat Karoline Tandberg, bistår løpende i rettslige tvister mellom foreldre over hele landet.Våren 2021...

Erstatning for mobbing i skolen

Victoria Skytte

 • Personskade og trygd
Erstatningssaker som gjelder mobbing og skolens manglende oppfølgning kan være krevende. Våre advokater har høy kompetanse i erstatningssaker etter mobbing.

Separasjon og skilsmisse steg for steg

Silje Grutle

 • Arverett
 • Familierett
 • Barnerett
Skal du skilles eller separeres? Da må du ta stilling til flere spørsmål. Les en oversikt hos oss, og få gratis innledende bistand av våre advokater.

Ulovlig markedsføring – hva kan man gjøre med det?

Frode Elton Haug

 • Markedsføring og immatrialrett
Har du konkurrenter som bryter markedsføringsloven? Legalis har noen av landets fremste eksperter på markedsføringsrett.

Svindlere i sommersol

Tonje Hovde Skjelbostad

 • Svindelforsøk
Unngå svindel i sommer. Aldri oppgi kreditt- eller bankkortnummer, pinkoder, brukernavn eller passord i e-post eller telefonsamtaler. Les mer hos oss.

Pass opp for depositumsfellen!

Malene Nylander

 • Boligrett
Leietakere har et sterkt vern i husleieloven. Vilkår kan ikke være dårligere enn det som følger av loven. Gjennomgå din kontrakt med advokat hos Legalis.

EFTA-domstolen har konkludert i Trygdeskandalen

Ingrid Hunderi

 • Personskade og trygd
Den 5. mai avsa EFTA-domstolen dom i NAV-saken. Domstolens konklusjon er at Norge har stilt for strenge krav til eksport av arbeidsavklaringspenger og...

Merking av retusjert reklame – regjeringen foreslår nye krav

Tonje Hovde Skjelbostad

 • Markedsføring og immatrialrett
Regjeringen foreslo 9. april i Prop. 134 L (2020-2021) at retusjert reklame i stillbilder og video må merkes. Reglene skal inn i markedsføringsloven, ...

Hvilke rettigheter har man dersom man blir syk som student, og kan man kombinere trygdeytelser med studier?

Victoria Skytte

 • Personskade og trygd
For de som får ME-diagnose i ung alder kan sykdom og nedsatt funksjonsevne medføre at man må avslutte skolegang eller påbegynte studier. Enkelte kan v...

Krav om å avvente spontan bedring som behandling av CFS/ME

Victoria Skytte

 • Personskade og trygd
I folketrygdloven § 12-5 stilles det krav om at man må ha gjennomført all hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak før man kan få innvilget ...

Når eiendomsgrenser blir uklare

Lasse Groven Egeberg

 • Fast eiendom
Alle eiendommer har et avgrenset grunnareal, men eiendomsgrenser kan fra tid til annen være uklare. Eldre eiendomsgrenser følger ofte terrengformasjon...

Tomtefeste - innløsning

Lasse Groven Egeberg

 • Fast eiendom
Tomtefeste er for mange et aktuelt tema, og kanskje vanskelig å forholde seg til. Tomtefeste kan gjelde både næringseiendommer og bolig-/fritidseiendo...

Rettigheter som ung ufør ved diagnoser innen autismespekteret

Victoria Skytte

 • Personskade og trygd
Folketrygdloven § 12-13 tredje ledd inneholder regler om minsteytelse for de som er født uføre eller har blitt uføre i så ung alder at de har hatt lit...

Last mer

Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2021 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS