Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Artikler og nyheter

 • Strafferett
 • Arverett
 • Kjøp og pengekrav
 • Familierett
 • Boligrett
 • Barnerett
 • Fast eiendom
 • Personskade og trygd
 • Arbeidsrett
 • Utlendingsrett
 • Arbeidsrett bedrift
 • Tvisteløsning
 • Selskapsrett
 • Skatt og avgift
 • Eiendom og entreprise
 • Personvern, GDPR og compliance
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Erstatning for mobbing i skolen

Victoria Skytte

 • Personskade og trygd
Erstatningssaker som gjelder mobbing og skolens manglende oppfølgning kan være krevende. Våre advokater har høy kompetanse i erstatningssaker etter mobbing.

Separasjon og skilsmisse steg for steg

Silje Grutle

 • Arverett
 • Familierett
 • Barnerett
Skal du skilles eller separeres? Da må du ta stilling til flere spørsmål. Les en oversikt hos oss, og få gratis innledende bistand av våre advokater.

Ulovlig markedsføring – hva kan man gjøre med det?

Frode Elton Haug

 • Markedsføring og immatrialrett
Har du konkurrenter som bryter markedsføringsloven? Legalis har noen av landets fremste eksperter på markedsføringsrett.

Svindlere i sommersol

Tonje Hovde Skjelbostad

 • Svindelforsøk
Unngå svindel i sommer. Aldri oppgi kreditt- eller bankkortnummer, pinkoder, brukernavn eller passord i e-post eller telefonsamtaler. Les mer hos oss.

Pass opp for depositumsfellen!

Malene Nylander

 • Boligrett
Leietakere har et sterkt vern i husleieloven. Vilkår kan ikke være dårligere enn det som følger av loven. Gjennomgå din kontrakt med advokat hos Legalis.

EFTA-domstolen har konkludert i Trygdeskandalen

Ingrid Hunderi

 • Personskade og trygd
Den 5. mai avsa EFTA-domstolen dom i NAV-saken. Domstolens konklusjon er at Norge har stilt for strenge krav til eksport av arbeidsavklaringspenger og...

Merking av retusjert reklame – regjeringen foreslår nye krav

Tonje Hovde Skjelbostad

 • Markedsføring og immatrialrett
Regjeringen foreslo 9. april i Prop. 134 L (2020-2021) at retusjert reklame i stillbilder og video må merkes. Reglene skal inn i markedsføringsloven, ...

Hvilke rettigheter har man dersom man blir syk som student, og kan man kombinere trygdeytelser med studier?

Victoria Skytte

 • Personskade og trygd
For de som får ME-diagnose i ung alder kan sykdom og nedsatt funksjonsevne medføre at man må avslutte skolegang eller påbegynte studier. Enkelte kan v...

Krav om å avvente spontan bedring som behandling av CFS/ME

Victoria Skytte

 • Personskade og trygd
I folketrygdloven § 12-5 stilles det krav om at man må ha gjennomført all hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak før man kan få innvilget ...

Når eiendomsgrenser blir uklare

Lasse Groven Egeberg

 • Fast eiendom
Alle eiendommer har et avgrenset grunnareal, men eiendomsgrenser kan fra tid til annen være uklare. Eldre eiendomsgrenser følger ofte terrengformasjon...

Tomtefeste - innløsning

Lasse Groven Egeberg

 • Fast eiendom
Tomtefeste er for mange et aktuelt tema, og kanskje vanskelig å forholde seg til. Tomtefeste kan gjelde både næringseiendommer og bolig-/fritidseiendo...

Rettigheter som ung ufør ved diagnoser innen autismespekteret

Victoria Skytte

 • Personskade og trygd
Folketrygdloven § 12-13 tredje ledd inneholder regler om minsteytelse for de som er født uføre eller har blitt uføre i så ung alder at de har hatt lit...

Arbeidsrett i koronaens tid

Per Arne Tandberg

 • Arbeidsrett
Arbeidsrett er regler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Fagfeltet spenner vidt fra regler om ansettelser, hva gjelder under ansettelsen, og ikke mi...

Forslag til ny barnelov

Karoline Tandberg

 • Barnerett
Barnelovutvalget leverte sin utredning og forslag til ny barnelov til barne- og familieministeren i desember 2020. Det er i all hovedsak foretatt en o...

Denne uken kommer skattemeldingen

Ingeborg Westby

 • Skatt og avgift
Fra og med 16. mars vil skatteetaten starte utsendelsen av skattemeldingen for 2020, og nytt av året er at du kan få oppgjøret allerede etter en til t...

Bruktbil irriterer forbrukere mest

Tore Tysbo

 • Kjøp og pengekrav
Ved mange bruktbilsalg mellom privatpersoner oppstår konflikt. Dette ser vi i Legalis ofte. Selger har kanskje ikke opplyst om viktig servicehistorikk, eller det viser seg at bilen ikke har de egenskaper som var beskrevet i annonsen på Finn.no.

Forlik i oppsigelsessak

Per Arne Tandberg

 • Arbeidsrett
Arbeidstaker var ansatt i en kommunikasjonsstilling ved et ledende arkitektkontor frem til høsten 2019. I rettspapirene het det fra arbeidstakers side...

Identitetstyveri

Malene Nylander

 • Kjøp og pengekrav
Før i tiden ble avtaler stort sett inngått med signatur eller personlig oppmøte. ID-tyveri og økonomisk misbruk gjorde seg da til kjenne på andre måte...

Trafikkskadeerstatning

Ina Hodt

 • Personskade og trygd
Hvis du har blitt skadet i en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. Det kan da være greit å vite litt om hva du kan ha krav på og hva som er vik...

Inkassovarsel på uriktig faktura

Silje Grutle

 • Kjøp og pengekrav
Spørsmål fra en voksen dame: Vi har pusset opp badet. Nå sier firmaet som gjorde jobben at det ble gjort en god del utover det som var inkludert i avt...

Last mer