Start en chat

Nyheter

Se siste nytt og nyttige artikler fra Advokatfirmaet Legalis.

Hvilke rettigheter har man dersom man blir syk som student, og kan man kombinere trygdeytelser med studier?

For de som får ME-diagnose i ung alder kan sykdom og nedsatt funksjonsevne medføre at man må avslutte skolegang eller påbegynte studier. Enkelte kan v...

Krav om å avvente spontan bedring som behandling av CFS/ME

I folketrygdloven § 12-5 stilles det krav om at man må ha gjennomført all hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak før man kan få innvilget ...

Når eiendomsgrenser blir uklare

Alle eiendommer har et avgrenset grunnareal, men eiendomsgrenser kan fra tid til annen være uklare. Eldre eiendomsgrenser følger ofte terrengformasjon...

Tomtefeste - innløsning

Tomtefeste er for mange et aktuelt tema, og kanskje vanskelig å forholde seg til. Tomtefeste kan gjelde både næringseiendommer og bolig-/fritidseiendo...

Rettigheter som ung ufør ved diagnoser innen autismespekteret

Folketrygdloven § 12-13 tredje ledd inneholder regler om minsteytelse for de som er født uføre eller har blitt uføre i så ung alder at de har hatt lit...

Arbeidsrett i koronaens tid

Arbeidsrett er regler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Fagfeltet spenner vidt fra regler om ansettelser, hva gjelder under ansettelsen, og ikke mi...

Forslag til ny barnelov

Barnelovutvalget leverte sin utredning og forslag til ny barnelov til barne- og familieministeren i desember 2020. Det er i all hovedsak foretatt en o...

Denne uken kommer skattemeldingen

Fra og med 16. mars vil skatteetaten starte utsendelsen av skattemeldingen for 2020, og nytt av året er at du kan få oppgjøret allerede etter en til t...

Advokatfirmaet Legalis styrker satsingen på markedsføringsrett

Legalis satser videre på å tilby privatpersoner og bedrifter advokattjenester av høy kvalitet til moderate priser, og fortsetter veksten når firmaet nå nærmer seg 35 advokater.

Bruktbil irriterer forbrukere mest

Ved mange bruktbilsalg mellom privatpersoner oppstår konflikt. Dette ser vi i Legalis ofte. Selger har kanskje ikke opplyst om viktig servicehistorikk, eller det viser seg at bilen ikke har de egenskaper som var beskrevet i annonsen på Finn.no.

Ny konsernsjef i Alt Legalt

Tonje Hovde Skjelbostad tar over som konsernsjef i Alt Legalt 1. mars. Torstein Bae gir seg etter 7,5 år i selskapet.

Forlik i oppsigelsessak

Arbeidstaker var ansatt i en kommunikasjonsstilling ved et ledende arkitektkontor frem til høsten 2019. I rettspapirene het det fra arbeidstakers side...

Identitetstyveri

Før i tiden ble avtaler stort sett inngått med signatur eller personlig oppmøte. ID-tyveri og økonomisk misbruk gjorde seg da til kjenne på andre måte...

Trafikkskadeerstatning

Hvis du har blitt skadet i en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. Det kan da være greit å vite litt om hva du kan ha krav på og hva som er vik...

Inkassovarsel på uriktig faktura

Spørsmål fra en voksen dame: Vi har pusset opp badet. Nå sier firmaet som gjorde jobben at det ble gjort en god del utover det som var inkludert i avt...

Avlaster er arbeidstaker

I denne artikkelen skal vi kort ta for oss noen problemstillinger som møter avlastere i møte med juss. Vi ser også kort på andre former for omsorgsmes...

Ny arvelov del 4: Skifteloven og overgangsregler

En viktig endring i den nye loven er at reglene om gjennomføring av dødsboskifte flyttes fra en egen lov, skifteloven, og inn som en egen del av arvel...

Ny arvelov del 3: Testament og begrenset råderett for barn

Den eneste lovendringen i forbindelse med utforming av testament av noe praktisk betydning er at testamentsvitnene ikke lenger behøver å være sammen, ...

Ny arvelov del 2: Ektefellearv og samboere

En annen form for pliktdelsarv er ektefellearv. Som ektefelle har man krav på å arve 1/4 av det avdøde etterlot seg i sitt dødsbo dersom avdøde hadde ...

Ny arvelov del 1: Pliktdelsarv

Ny arvelov trer i kraft 1. januar 2021. Gjennom fire artikler av senioradvokat Ulrik Motzfeldt får du vite alt som er viktig om den nye loven.Prinsipp...

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.