HjemArtiklerForlik i oppsigelsessak

Forlik i oppsigelsessak

Arbeidstaker var ansatt i en kommunikasjonsstilling ved et ledende arkitektkontor frem til høsten 2019. I rettspapirene het det fra arbeidstakers side at hun skulle ha blitt sagt opp etter å ha varslet om brudd på vernet mot trakassering, der hun blant annet skal ha blitt kalt «lille pike» av styreleder. Arbeidsgiver hevdet at saksøkeren ble sagt opp som følge av behov for restrukturering av selskapet.

Vår fagsjef for arbeidsrett, advokat Per Arne Tandberg, bisto arbeidstaker i saken. Saken ble forlikt før rettslig behandling med et tilfredsstillende resultat for vår klient.

Les mer hos Arkitektnytt: https://www.arkitektnytt.no/nyheter/forlik-i-saken-mot-niels-torp-arkitekter

Få hjelp av en spesialist på arbeidsrett

Trenger du advokat som er spesialist på arbeidsrett? Ta kontakt med Legalis for en innledende vurdering av din sak.