HjemKompetanseArbeidsrett

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Legalis bistår arbeidstakere i utfordringer på arbeidsplassen. Vi hjelper blant til i saker der midlertidige ansatte ikke får fast ansettelse.

Vår avdeling for arbeidsrett har bred erfaring med å bistå arbeidstakere i utfordringer på jobben. Vi har et langvarig samarbeid med flere ledende fagforeninger i Norge, men flere av våre klienter er også arbeidstakere som ikke er organisert.

Er du en midlertidig ansatt som ikke får fortsette i stillingen din? Vær klar over at arbeidsmiljøloven setter klare begrensninger i adgangen til å tilsette midlertidig. Vi opplever ofte at arbeidsgivere bruker midlertidige stillinger, for eksempel prosjektstillinger, i langt større grad enn det loven tillater. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er fast ansettelse. Vi bistår ofte midlertidige ansatte som ikke får fast ansettelse.

Vi får jevnlig henvendelser fra arbeidstakere som har utfordringer på arbeidsplassen, ofte på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Her prøver vi løse konflikten, typisk ved å anbefale coaching og lignende. Det kan også tenkes at den ansatte helst vil slutte i jobben, men mot erstatning. Vi bistår ofte med slike utfordringer for arbeidstakere, og lykkes som regel i å skape gode løsninger.

Videre tar arbeidstakere ofte kontakt med oss fordi de er usikre på om de får betalt for all arbeidstid eller fordi de lurer på om de har krav på overtidsbetaling. Våre advokater bistår med løse disse sakene.

I en oppsigelsessak kan man ofte få til gode forlik ved å ha en rådgiver med seg i prosessen. Arbeidstakere har omfattende rettigheter ved oppsigelse, og Advokatfirmaet Legalis har nesten daglig saker om dette. Her bistår vi i alle faser, for eksempel i drøftelsesmøte som arbeidsgiver skal avholde før oppsigelsen eller eventuelt i forhandlingsmøte som du har krav på etter oppsigelsen. I de aller fleste saker kommer vi til gode løsninger som våre klienter er fornøyde med. Som hovedregel dekkes også vårt salær som en del av forliket.

Selv om vi alltid forsøker løse saken gjennom forlik, som gjerne er det beste for arbeidstaker, prosederer vi jevnlig saker for domstolene på alle nivåer. Det er nesten alltid rettsmekling i slike saker og derfor relativt lav risiko forbundet med en slik prosess. Vi tar alltid beslutninger om prosess i nært samarbeid med klient, og vurderer hva som er den beste løsningen på ethvert trinn av saken.

Få hjelp av en spesialist på arbeidsrett

Trenger du advokat som er spesialist på arbeidsrett? Ta kontakt med Legalis for en innledende vurdering av din sak.

Advokater du kan snakke med

Ulrik Motzfeldt

Ulrik Motzfeldt

Senioradvokat/ Fagsjef familie- og arverett

Pernille Øversveen Anonsen

Pernille Øversveen Anonsen

Advokat

Martin Jacob Kristoffersen

Martin Jacob Kristoffersen

Advokat

  • Polsk
Henrik Jensen

Henrik Jensen

Partner/Advokat (H)

  • Tysk
Omar Tashakori

Omar Tashakori

Advokat

  • Arabisk
  • Berbisk (muntlig)
Per Arne Tandberg

Per Arne Tandberg

Partner/Advokat

Relaterte artikler om arbeidsrett