HjemArtiklerMor vant frem i sak om fast bosted

Mor vant frem i sak om fast bosted

Vår fagsjef på avdeling for barnerett, senioradvokat Karoline Tandberg, bistår løpende i rettslige tvister mellom foreldre over hele landet.

Våren 2021 bistod hun blant annet en mor i tvist om fast bosted og samvær. Saken gjaldt hvor fellesbarnet, et ungt barn, skulle ha sitt faste bosted, samt samvær. Etter samlivsbruddet for ett år siden hadde barnet bodd like mye hos mor og far. Mor hadde etter samlivsbruddet flyttet hjem til slekten, noe som innebar bosted i en annen landsdel. Hennes anførsel var at det beste for barnet nå og fremover ville være å bo fast hos henne. Mor vant frem i saken med bistand fra Legalis.

Spørsmålet om fast bosted beror på hva retten, og ikke minst den rettsoppnevnte sakkyndige, anser å være til barnets beste, jf. barneloven § 48, jf. 36. Momenter av betydning i barnets beste-vurderingen er blant annet barnets tilknytning til foreldrene, å opprettholde status quo/ risikoen ved et miljøskifte, hensynet til god samlet foreldrekontakt, barnets eget ønske, foreldrenes personlige egenskaper, søskenkontakt og foreldrenes nettverk.

I denne konkrete saken kom retten til at det beste for barnet ville være å bo hos mor. Barnet fremstod etablert begge steder. Utgangspunktet var at begge foreldre hadde svært gode omsorgsevner. Retten uttalte at det var nyanser som avgjorde saken, noe som ofte blir tilfellet der foreldrene står nokså likt på en del punkter, for eksempel omsorgsevner og oppvekstsvilkår. Avgjørende for retten i denne saken ble at barnet hadde sin primærtilknytning til mor. Hensynet til samlet foreldrekontakt trakk i samme retning. Mor hadde gode samarbeidsevner, evnet å slippe barnet, og åpne for omfattende kontakt med far tidlig. Videre var mors slekt nøytrale og ønsket far velkommen. Far og hans nettverk hadde omtalt mor nokså negativt overfor den sakkyndige. Retten pekte videre på at det ville innebære et tap for barnet å ikke omgås det store familienettverket som fantes på mors bosted i det daglige. Risikoen ved miljøskifte ble ansett som liten. Foreldrene var enige om en samværsordning for den barnet ikke skulle bo hos.

Hos Legalis har vi lang erfaring med ulike tvister etter barneloven, og med å bistå både mødre og fedre. Foreldretvister er vanskelige og emosjonelt krevende saker for de involverte. I Legalis er vi opptatt av å yte grundig, effektiv og engasjert bistand til våre klienter. Vi bryr oss om din sak, og jobber konfliktdempende. Dersom du opplever utfordringer knyttet til fast bosted, flytting, foreldreansvar eller samvær med barn, er du velkommen til å ta kontakt for en kostnadsfri og uformell prat om din sak. Kontakt Karoline på karoline.tandberg@legalis.no eller 22 40 23 23.

Få hjelp av en spesialist på barnerett

Advokatfirmaet Legalis bistår i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker. Vi hjelper blant annet til med utforming av samværsavtaler.