HjemKompetanseBarnerett

Barnerett

Våre advokater bistår i de fleste rettslige spørsmål knyttet til barn, og bistår både i saker etter barneloven og i barnevernssaker. Vi hjelper blant annet til med utforming av samværsavtaler.

Ved samlivsbrudd må man ofte ta stilling til spørsmål om hvor barnet skal bo fast, eventuelt om det skal være delt fast bosted. Videre kan det også være spørsmål om omfang av samvær og foreldreansvaret, samt størrelse på barnebidrag.

Våre advokater yter bistand til å drøfte og utforme foreldresamarbeidsavtaler og samværsavtaler, og vi yter også advokatbistand dersom saken ikke kan løses på andre måter enn gjennom rettsapparatet.

I barnevernssaker bistår vi foreldre i forbindelse med innkommet bekymringsmelding og undersøkelsessak, samt i saker om akuttplassering, omsorgsovertakelse, plassering i institusjon og adopsjon. I slike saker yter vi advokathjelp både i den innledende kontakten med barnevernet, og også i eventuelle rettslige prosesser dersom det blir aktuelt.

Både i saker etter barneloven og barnevernloven kan det være aktuelt med fri rettshjelp. Våre advokater bistår gjerne med å avklare dette.

Få hjelp av en spesialist på barnerett

Advokatfirmaet Legalis bistår i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker. Vi hjelper blant annet til med utforming av samværsavtaler.

Advokater du kan snakke med

Karoline Tandberg (permisjon)

Karoline Tandberg (permisjon)

Senioradvokat

Siri Runung

Siri Runung

Senioradvokat / Fagsjef barnerett

Ulrik Motzfeldt

Ulrik Motzfeldt

Senioradvokat

Elisabeth Aasen

Elisabeth Aasen

Advokat

Relaterte artikler om barnerett