Start en chat

Barnerett

Advokatfirmaet Legalis bistår i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker. Vi hjelper blant annet til med utforming av samværsavtaler.

Vår avdeling for barnerett bistår hovedsakelig i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker.

I forbindelse med samlivsbrudd oppstår det ofte uenighet om hvor barnet skal ha sin bostedsadresse, hvilken forelder som skal ha foreldreansvaret og hvilket samvær som er til barnets beste. Vi bistår med kommunikasjon med den andre parten og med utforming av avtaler om samvær og bosted. Dersom du har mottatt en samværsavtale fra din ekspartner og er usikker på om du skal godta tilbudet, kan vi gjennomgå forslaget og gi deg råd. Vi opplever ofte at foreldre blir enige om en samværsavtale med bistand fra oss, og vi hjelper også til med endring av samværsavtaler. Vi bistår til enhver tid en rekke foreldre som har pågående saker om samvær, bosted og foreldreansvar for domstolene.

Videre bistår vi i mange andre barnesaker med høyt konfliktnivå. Det gjelder blant annet ved samværssabotasje, i saker hvor det foreligger bekymring vedrørende omsorgsevner og der det er utfordringer knyttet til rus, vold og psykisk helse.

Vår erfaring er at mange opplever det å få bistand fra en advokat som betryggende og konfliktdempende. Det er sterke følelser involvert i barnesaker, og det kan være verdifullt med hjelp fra en tredjepart med kjennskap til rettsområdet, samt psykologfaglige anbefalinger. Ved uenighet anbefaler vi at man kontakter advokat så tidlig som mulig etter obligatorisk mekling på familievernkontoret. Vår barnerettsavdeling kan vise til meget gode resultater i rettslige prosesser, og vi opplever stadig at våre klienter får medhold i sitt krav om for eksempel mer omfattende samvær.

I barnevernssaker bistår vi foreldre i forbindelse med innkommet bekymringsmelding og undersøkelse, samt i saker om akuttplassering, omsorgsovertakelse, plassering i institusjon og adopsjon. Vi bistår både i saker hvor det fattes frivillige vedtak, og hvor det er tvang. I barnevernssaker som går ut på tvang, for eksempel akuttplassering eller varsel om omsorgsovertakelse, vil man som foreldre alltid ha krav på fri rettshjelp. Vi anbefaler å engasjere advokat tidlig i prosessen. Advokatfirmaet Legalis har gode resultater å vise til både i fylkesnemnda og domstolene.

Relaterte artikler

Forslag til ny barnelov

Av: Karoline Tandberg // Advokat

Barnelovutvalget leverte sin utredning og forslag til ny barnelov til barne- og familieministeren i desember 2020. Det er i all hovedsak foretatt en o...

Far vant frem i samværssak

Av: Karoline Tandberg // Advokat

Vår advokat Karoline Tandberg er spesialist på barnerett og samværssaker. Tandberg bistår løpende foreldre over hele landet i slike saker.En slik sak ...

Seier i sak om akuttvedtak

Av: Karoline Tandberg // Advokat

Advokatfirmaet Legalis bistår foreldre som ønsker å klage på barneverntjenestens midlertidige vedtak, såkalte akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6.A...

Prosessen i en barnevernssak

Av: Karoline Tandberg // Advokat

1. Kontaktetablering og undersøkelsessakNoen foreldre tar kontakt med barneverntjenesten på eget initiativ, for eksempel fordi de ønsker bistand i enk...

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.