HjemArtiklerNy arvelov del 1: Pliktdelsarv

Ny arvelov del 1: Pliktdelsarv

Ny arvelov trer i kraft 1. januar 2021. Gjennom fire artikler av senioradvokat Ulrik Motzfeldt får du vite alt som er viktig om den nye loven.

14.02.2024

Prinsippet bak pliktdelsarv er at livsarvinger, altså barn og barnebarn, har krav på en andel av det man etterlater seg uansett, slik at man ikke kan gjøre barna arveløse.

Pliktdelsarven har inntil nå vært at 2/3 av det man etterlater seg skal fordeles mellom livsarvingene, likevel slik at man kan begrense arven til hvert enkelt barn til kr 1 000 000 dersom man har en del verdier. - Som eksempel vil en arvelater som etterlater seg to barn og kr 6 000 000 i nettoverdier måtte forholde seg til at barna har krav på å dele seg imellom 2/3 av verdiene, altså kr 4 000 000. Samtidig kan arvelater begrense arven til kr 1 000 000 til hvert av barna, slik at de samlet «bare» får kr 2 000 000. Det som overstiger pliktdelsarven kan arvelater bestemme fritt over igjennom testament, forutsatt at arvelater var ugift og ikke hadde samboer ved sitt dødsfall, forklarer Motzfeldt.

Selv om utvalget som jobbet med forslag til ny arvelov foreslo til dels omfattende omlegging av pliktdelsarven, endte det med lite endringer i den nye loven. Kjernen i pliktdelsreglene vil også fremover være at livsarvinger har krav på 2/3 av det som arvelater etterlater seg. Det som endres er at pliktdelsarvens maksbegrensning ikke lenger er et fastsatt beløp, men vil følge utviklingen i Folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet endres hvert år 1. mai med et par tusen kroner utfra blant annet lønns- og prisutviklingen. Fra 1. mai 2020 er 1 G satt til kr 101 351.

Hvor mange ganger G som skulle være maksbegrensningen var gjenstand for politiske drøftelser, men til slutt endte man opp med at grensen settes ved 15 G, dvs. kr 1 520 265 i skrivende stund (15 x 101 351). Beløpet vil deretter øke årlig i takt med at G justeres.

I eksempelet ovenfor innebærer lovendringen at arvelater ikke kunne begrenset arven til sine to barn til mindre enn ca. kr 3 000 000 til de samlet, mot kr 2 000 000 med nåværende regler.

Merk likevel at det er noen overgangsregler rundt pliktdelsarven på 15 G. Dette kan du lese mer om i del 4 av denne artikkelserien om ny arvelov.

Få hjelp av en spesialist på arverett

Advokatfirmaet Legalis bistår med arveoppgjør, arveplanlegging, generasjonsskifter og utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter.