HjemAdvokaterUlrik Motzfeldt

Ulrik Motzfeldt

Senioradvokatulrik.motzfeldt@legalis.no21 41 67 58

Ulrik Motzfeldt har lang og bred kompetanse innenfor mange ulike rettsområder, slik som arve- og familierett, barnerett, arbeidsrett, selskapsrett og kontraktsrett.

Han jobber mye med familierettslig rådgivning (ektepakter, samboeravtaler mv.), og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd (ektefelleskifte og samboeroppgjør). Videre bistår han ofte klienter i forbindelse med spørsmål om arv og arveoppgjør, dødsboskifte og arveplanlegging inkludert testamenter som generasjonsskifte.

Innenfor selskapsrett bistår Ulrik med rådgivning og planlegging innen blant annet selskapstransaksjoner og selskapsopprettelser. Videre jobber Ulrik med så vel arbeidstakere som arbeidsgivere i forbindelse med arbeidsrettslige problemstillinger.

I sitt virke er Ulrik opptatt av å forstå klientens ønsker og behov, og bruke sin kompetanse og erfaring for å gi gode råd og finne løsninger. Han oppfattes som en trygg og erfaren rådgiver som hjelper klienter gjennom både emosjonelle og komplekse saker så vel utenfor som i rettsapparatet.

Ekspertise