HjemKompetanseArverett

Arverett

Advokatfirmaet Legalis bistår med arveoppgjør, arveplanlegging, gaver, forskudd på arv, generasjonsskifter og utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter.

Arveoppgjør

I forbindelse med et dødsfall er det mye de etterlatte må ta stilling til. Våre advokater vil kunne hjelpe til og gi råd om:

Våre advokater bistår også som private bostyrere og som testamentsfullbyrdere med gjennomføring av arveoppgjøret. Videre bistår vi arvinger i forbindelse med uenigheter og tvister i forbindelse med dødsboskiftet.

Testament og arveplanlegging

For mange kan det virke fremmed å tenke på at man bør opprette et testament. Testamenter er imidlertid et godt verktøy i forbindelse med arveplanlegging, slik at man kan styre arven i en fornuftig retning både med tanke på ivaretakelse av verdier og for å unngå konflikter. Våre erfarne advokater bistår i forbindelse med rådgivning og drøfting rundt ulike løsninger som er mulig i de konkrete tilfellene, samt også med utarbeidelse av testamenter.

Videre er generasjonsskifte et godt verktøy for å styre hvordan verdiene skal håndteres etter ens død. Ved generasjonsskifter handler det ofte om overføringer til neste generasjon og øvrige nærstående mens man selv er i live, gjerne i kombinasjon med bestemmelser i et testament. I mange tilfeller vil det være naturlig å se generasjonsskifte og arveplanlegging ellers under ett.

Våre advokater bistår med:

Fremtidsfullmakt

Mange klienter kontakter oss fordi de ønsker bistand med å sette opp en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er en fullmakt man gir én eller flere personer til å representere deg den dagen du selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser, for eksempel på grunn av alderdom og demens. Ettersom fullmakten trer i kraft når man ikke lenger selv er kompetent til å bestemme selv, er det viktig at den er riktig utarbeidet og at formkravene er fulgt.

Vi bistår både med rådgivning og utforming av fremtidsfullmakt for å sikre at alt går riktig for seg.

Få hjelp av en spesialist på arverett

Advokatfirmaet Legalis bistår med arveoppgjør, arveplanlegging, generasjonsskifter og utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter.

Advokater du kan snakke med

Mona Ahwazi Grut (permisjon)

Mona Ahwazi Grut (permisjon)

Advokat

Ulrik Motzfeldt

Ulrik Motzfeldt

Senioradvokat

Lema Neelam Wahabzadah

Lema Neelam Wahabzadah

Advokat

  • Dari
  • Persisk
  • Urdu
  • Hindi
Henrik Jensen

Henrik Jensen

Partner/Advokat (H)

  • Tysk
Ali Malik

Ali Malik

Advokat

  • Urdu
  • Punjabi
Siri Runung

Siri Runung

Senioradvokat / Fagsjef barnerett

Elisabeth Aasen

Elisabeth Aasen

Advokat

Marianne Rytter

Marianne Rytter

Partner / Advokat/ Fagsjef familie- og arverett

  • Fransk

Relaterte artikler om arverett