Start en chat

Arverett og testament

Advokatfirmaet Legalis bistår med arveoppgjør, arveplanlegging, generasjonsskifter og utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter.

Vår avdeling for arverett og testament bistår klienter over hele landet med arveoppgjør, utarbeidelse av testamenter, arveplanlegging og generasjonsskifte.

I forbindelse med et dødsfall er det mange forhold de etterlatte må ta stilling til, midt i sorgprosessen. En gjenlevende ektefelle og samboer må bestemme seg for om vedkommende ønsker å sitte i uskifte. De etterlatte kan også ha ulik oppfatning av hvordan prosessen rundt arveoppgjøret skal gjennomføres. Det kan ellers være behov for å avklare ens egen posisjon, og videre kan det være nødvendig å avklare hvordan boets økonomiske situasjon er. Vi bistår med rådgivning og veiledning i slike tilfeller.

Når det gjelder selve gjennomføringen av arveoppgjøret, også kalt skifteoppgjøret, bistår vi både som private bostyrere og som testamentsfullbyrdere. Våre advokater står for det praktiske i forbindelse med arveoppgjøret.

For mange kan det virke fremmed å tenke på at man bør opprette et testament. Testamenter er imidlertid et godt verktøy i forbindelse med arveplanlegging, slik at man kan styre arven i en fornuftig retning både med tanke på ivaretakelse av verdier og for å unngå konflikter. Våre erfarne advokater bistår i forbindelse med rådgivning og drøfting rundt ulike løsninger som er mulig i de konkrete tilfellene, samt også med utarbeidelse av testamenter.

Videre er generasjonsskifte et godt verktøy for å styre hvordan verdiene skal håndteres etter ens død. Ved generasjonsskifter handler det ofte om overføringer til neste generasjon og øvrige nærstående mens man selv er i live, gjerne i kombinasjon med bestemmelser i et testament. I mange tilfeller vil det være naturlig å se generasjonsskifte og arveplanlegging ellers under ett.

Mange klienter kontakter oss fordi de ønsker bistand med å sette opp en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er en fullmakt man gir én eller flere personer til å representere deg den dagen du selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser, for eksempel på grunn av alderdom og demens. Ettersom fullmakten trer i kraft når man ikke lenger selv er kompetent til å bestemme selv, er det viktig at den er riktig utarbeidet og at formkravene er fulgt. Vi har solid kompetanse med fremtidsfullmaker, og bistår både med rådgivning og utforming for å sikre et godt resultat.

Relaterte artikler

Ny arvelov del 4: Skifteloven og overgangsregler

Av: Ulrik Motzfeldt // Senioradvokat

En viktig endring i den nye loven er at reglene om gjennomføring av dødsboskifte flyttes fra en egen lov, skifteloven, og inn som en egen del av arvel...

Ny arvelov del 3: Testament og begrenset råderett for barn

Av: Ulrik Motzfeldt // Senioradvokat

Den eneste lovendringen i forbindelse med utforming av testament av noe praktisk betydning er at testamentsvitnene ikke lenger behøver å være sammen, ...

Ny arvelov del 2: Ektefellearv og samboere

Av: Ulrik Motzfeldt // Senioradvokat

En annen form for pliktdelsarv er ektefellearv. Som ektefelle har man krav på å arve 1/4 av det avdøde etterlot seg i sitt dødsbo dersom avdøde hadde ...

Ny arvelov del 1: Pliktdelsarv

Av: Ulrik Motzfeldt // Senioradvokat

Ny arvelov trer i kraft 1. januar 2021. Gjennom fire artikler av senioradvokat Ulrik Motzfeldt får du vite alt som er viktig om den nye loven.Prinsipp...

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.