HjemArtiklerNy lov om digitale ytelser – styrking av forbrukernes rettigheter

Ny lov om digitale ytelser – styrking av forbrukernes rettigheter

Fra 1. januar 2023 reguleres avtaler om levering av digitale ytelser til forbrukere av den nye digitalytelsesloven. Forbrukere som opplever problemer med digitale tjenester og digitalt innhold kan nå med loven i hånd kan gjøre krav gjeldende mot selger. Alle næringsdrivende som tilbyr digitale ytelser til forbrukere må oppdatere avtalevilkårene sine, slik at disse er i overensstemmelse med loven.

Det er EUs direktiv (EU) 2019/770 om avtaler om levering av digitalt innhold og digitale tjenester som ligger til grunn for den nye loven. I tillegg til kravene som følger av direktivet, inneholder loven også noen særnorske regler som går lenger i å verne forbrukere mot blant annet ufrivillig forlengelse av abonnement på digitale tjenester enn det EU har lagt opp til.

Den viktigste endringen som loven fører med seg, er at forbrukere får lovfestede rettigheter på samme måte som man har etter forbrukerkjøpsloven også ved kjøp av digitale tjenester og digitalt innhold. Dette gjelder både når kunden betaler med penger og hvor personopplysninger benyttes som motytelse for levering av tjenesten eller innholdet.

Stopper en strømmetjeneste midt i en spennende fotballkamp, uten at dette er kundens skyld, kan man kreve kompensasjon fra tjenesteleverandøren. Dersom utgivelsen av et dataspill man har forhåndsbetalt for blir forsinket, kan man heve kjøpet og få pengene tilbake. Den nye loven pålegger også leverandørene å holde tjenestene sine oppdatert.

Den særnorske regelen om oppsigelse av løpende avtaler i lovens § 33, setter krav om at forbrukere som inngår en avtale med bindingstid må få en økonomisk fordel som veier opp for ulempen ved å binde seg. Alle leverandører må også hver sjette måned sende kundene sine påminnelse om at de kan si opp løpende avtaler. Oppsigelse skal kunne skje på en enkel måte.

Når kundenes rettigheter følger av loven, ligger det an til at disse i langt større grad vil bli gjort gjeldende enn når man kun hadde avtalevilkårene mellom partene å forholde seg til. Det er derfor å forvente at vi kommer til å se flere saker i klagenemnder og potensielt også for domstolene i tiden framover som gjelder rettigheter ved kjøp av digitalt innhold og digitale tjenester. Forbrukertilsynet og Markedsrådet fører tilsyn med at næringsdrivende overholder kravene som følger av loven, og kan blant annet fatte vedtak om tvangsmulkt mot leverandører som ikke oppfyller lovens krav.

Ta kontakt med oss i Advokatfirmaet Legalis dersom du har spørsmål til den nye loven om digitale ytelser.

Les loven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2022-06-17-56

Få hjelp av en spesialist på kjøpsrett

Få hjelp fra advokat i forbindelse med kjøp eller salg av bil, båt, motorsykkel (MC), bobil, campingvogn eller andre varer.