HjemArtiklerHar du rett til bistandsadvokat?

Har du rett til bistandsadvokat?

Ved alvorlige straffesaker har den som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) og etterlatte krav på bistandsadvokat. Advokaten skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskningen og under rettssaken.

Grove lovbrudd som voldtekt, mishandling i nære relasjoner, tvangsekteskap

Det kan for eksempel være tvangsekteskap, menneskehandel, mishandling i nære relasjoner, voldtekt, incest mv. De samme rettighetene har etterlatte i saker hvor en person under 18 år er død som følge av en straffbar handling. Domstolene kan også i enkelte tilfeller oppnevnte bistandsadvokat i andre saker når særlige forhold gjør at det er behov for det.

Bistandsadvokaten ivaretar fornærmedes interesser

Bistandsadvokatens rolle er å ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskningen og under rettssaken. De kan under rettssaken stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige.

En bistandsadvokat kan også fremsette et erstatningskrav i forbindelse med rettssaken. Dette kan for eksempel være erstatning for tort og svie (oppreisning), erstatning for tapt livsutfoldelse (ménerstatning) merutgifter og inntektstap.

Du velger bistandsadvokat

Det er retten som oppnevner bistandsadvokater, men fornærmede og etterlatte kan fritt velge hvilken advokat de ønsker å bli bistått av.

I Advokatfirmaet Legalis er flere av våre advokater jevnlig bistandsadvokater. Slik som senioradvokat Lena J. Rydningen i denne saken: Hun følger rettssaken til Julio Kopseng: – Gjør dette for de andre ofrene - VG

Du kan kontakte oss ved spørsmål om dette, eller om du har behov for bistandsadvokat.

Få hjelp av en spesialist på strafferett

Ta kontakt med advokat hos Legalis dersom du trenger forsvarer eller bistandsadvokat i straffesak.