HjemKompetanseStrafferett

Strafferett

Har du blitt mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak, er det viktig med en god forsvarer. Dette får du hos Legalis. Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, er vi der for deg som bistandsadvokat. Du har i utgangspunktet krav på at det offentlige dekker kostnadene dine til advokat i straffesaker.

Forsvarer

For at dine rettigheter skal ivaretas under etterforskningen og rettsprosessen er det viktig med en dyktig forsvarer. Som forsvarer sørger Legalis sine advokater for at du får en rettferdig rettergang fra etterforskningen starter og til saken er avgjort i domstolene. Våre advokater tilbyr både rådgivning og juridisk bistand under alle ledd i prosessen, blant annet i politiavhør og rettsmøter.

Bistandsadvokat

Som bistandsadvokat er vår oppgave å ivareta dine rettigheter og interesser som fornærmet eller etterlatt både under etterforskningen og under sakens behandling i domstolene. Vi vil informere deg om utviklingen og fremdriften i saken, og særlig om politiets etterforskning. En av våre hovedoppgaver som bistandsadvokat er å fremme et erstatningskrav på dine vegne overfor gjerningspersonen. Vi bistår også med søknad om voldsoffererstatning.

Trafikkforseelser og førerkortbeslag

Vi får mange henvendelser om trafikkforseelser og førerkortbeslag. I disse sakene kan vi ofte ikke gjøre annet enn å gi råd og veiledning. Hvis du befinner deg i en vanskelig livssituasjon, kan vi imidlertid bistå med søknad om forkortet tapsperiode for førerrett. Dette er særlig aktuelt hvis du risikerer å bli oppsagt av arbeidsgiver som følge av førerkortbeslaget, eller dersom du er avhengig av førerkort på grunn av ditt barns helsesituasjon.

Ellers kan vi bistå med:

Få hjelp av en spesialist på strafferett

Ta kontakt med advokat hos Legalis dersom du trenger forsvarer eller bistandsadvokat i straffesak.

Advokater du kan snakke med

Omar Tashakori

Omar Tashakori

Advokat

  • Arabisk
  • Berbisk (muntlig)
Manal Himmich

Manal Himmich

Advokat

Karoline Tandberg (permisjon)

Karoline Tandberg (permisjon)

Senioradvokat

Lema Neelam Wahabzadah

Lema Neelam Wahabzadah

Advokat

  • Dari
  • Persisk
  • Urdu
  • Hindi
Anthony Christopher Caffrey

Anthony Christopher Caffrey

Advokat

Karoline Skevik

Karoline Skevik

Advokatfullmektig

Martin Jacob Kristoffersen

Martin Jacob Kristoffersen

Advokat

  • Polsk

Relaterte artikler om strafferett