HjemArtiklerRisikerer mye høyere gebyr ved brudd på markedsføringsloven

Risikerer mye høyere gebyr ved brudd på markedsføringsloven

Det kan komme til å svi skikkelig for firmaer som bryter markedsføringsloven framover. Overtredelsesgebyr på inntil 25 millioner kroner eller fire prosent av årsomsetningen kan bli konsekvensen. Det samme gjelder ved brudd på åpenhetsloven, angrerettloven og pakkereiseloven.

Regjeringen har vedtatt en forskrift som gir Forbrukertilsynet hjemmel til å reagere mot visse brudd på markedsføringsloven, åpenhetsloven, angrerettloven og pakkereiseloven med gebyrer på inntil fire prosent av årlig omsetning for bedriften, eller inntil 25 millioner kroner. Det er det høyeste beløpet av disse to som er maksimum i hver sak. Forskriften gjelder fra samme dag som den ble vedtatt, 15. februar 2023.

For bedrifter med høy omsetning vil de nye gebyrene kunne bli langt høyere enn det som har vært vanlig til nå. Bedrifter med lav eller ingen omsetning, vil også kunne risikere opptil 25 millioner i gebyr.

Flere endringer i markedsføringsloven kommer

Formålet med den nye gebyrforskriften er å oppfylle krav i forvaltningsloven og i EUs moderniseringsdirektiv (EU 2019/2161). De økte gebyrene er første steg på veien for å ta direktivet inn i norsk rett. I neste omgang vil det bli lagt fram en lovproposisjon i Stortinget der adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr vil bli utvidet til å gjelde flere brudd på markedsføringsloven enn i dag. Blant annet vil det kunne ilegges overtredelsesgebyr for brudd på forbudet mot skjult reklame og for å benytte urimelige avtalevilkår i kontrakter mellom forbrukere og næringsdrivende.

Høyere gebyrer også ved brudd på annet regelverk

De nye grensene for overtredelsesgebyr skal også gjelde ved brudd på angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven. For virksomheter som omfattes av reglene i åpenhetsloven, er det særlig grunn til å merke seg at man nå kan risikere høye gebyrer ved å bryte for eksempel kravet om å offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene som virksomheten har gjennomført og å unnlate å besvare informasjonskrav.

Legalis – eksperter på markedsføringsrett

Hos Advokatfirmaet Legalis har vi noen av landets fremste eksperter på markedsføringsrett og forbrukerrett. Ta kontakt med oss dersom det er noe vi kan bistå med.

Se også: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/no-kan-det-bli-dyrare-a-bryte-forbrukarvernreglar/id2963066/

Få hjelp av en spesialist på markedsføring og immaterialrett

Hos Legalis får du råd fra noen av landets fremste eksperter i markedsføringsrett. Våre advokater bistår også i alle typer spørsmål som gjelder opphavsrett til åndsverk, varemerker og design.