Start en chat

Markedsføring og immaterialrett

Advokatfirmaet Legalis bistår bedrifter i spørsmål om regler for markedsføring og salg til forbrukerkunder. Regelverket har høy grad av forbrukerbeskyttelse.

Vår avdeling for markedsføring og immaterialrett bistår små og store bedrifter i spørsmål om regler for markedsføring og salg til forbrukerkunder. Markedsføring og salg til forbrukermarkedet består av detaljerte regler. Mye av regelverket bygger på EU-direktiver med høy grad av forbrukerbeskyttelse. Her kan det kan være lett å trå feil.

Vi bistår bedrifter med raske svar eller større utredninger innenfor blant annet markedsføringsloven, finansavtaleloven, angrerettloven og e-handelsloven. Våre advokater har spisskompetanse innenfor markedsrett.

Vi bistår i tillegg med myndighetskontakt opp mot Finanstilsynet, Forbrukertilsynet og Datatilsynet. Videre gir vi råd ved utforming av markedsføringskampanjer og annonser, og foretar vurderinger av om markedsføring er i strid med reglene om urimelig handelspraksis. Vi deltar i forhandlinger og bistår ved eventuelle konflikter. Våre advokater har bred kompetanse og erfaring med markedsrettslige spørsmål både som rådgivere og ved prosedyre for Markedsrådet og domstoler.

Advokatfirmaet Legalis har spesialkompetanse innen IKT-tjenester, finansielle tjenester, markedsføring av eiendomsmeglertjenester og bolig, og prismarkedsføring knyttet til alle typer varer og tjenester. Vi har også lang erfaring med reglene for direktemarkedsføring og e-handel, sponsing og produktplassering, samt på bruk av miljø- og etikkargumentasjon i markedsføring.

Vi har spesialkompetanse innen markedsføring i sosiale medier, og kan bistå både med hva som er lovlig og hva som er klokt. Selv om et markedsføringstiltak lovlig kan gjennomføres, kan enkelte annonser eller kampanjer føre til uheldig medieomtale for bedriften. I slike situasjoner kan vi gi gode råd.

Innenfor immaterialretten bistår vi blant annet med opphavsrett, varemerke, personvern og medierett. Vi har et erfarent og bredt fagmiljø, og våre klienter er ulike aktører fra kultur-, media- og IT-bransjene, som blant annet mediehus, IKT-leverandører, forlag og utgivere og flere bransjeorganisasjoner.

Vår modell er å tilby spisset kompetanse til konkurransedyktig pris. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om saken og et pristilbud. Vi gjør også avtaler om fast leveranse til bedrifter, herunder rammeavtaler for konsern.

Relaterte artikler

Merking av retusjert reklame – regjeringen foreslår nye krav

Av: Tonje Hovde Skjelbostad // Daglig leder / Advokatfullmektig MNA

Regjeringen foreslo 9. april i Prop. 134 L (2020-2021) at retusjert reklame i stillbilder og video må merkes. Reglene skal inn i markedsføringsloven, ...

Advokatfirmaet Legalis styrker satsingen på markedsføringsrett

Av: Tonje Hovde Skjelbostad // Daglig leder / Advokatfullmektig MNA

Legalis satser videre på å tilby privatpersoner og bedrifter advokattjenester av høy kvalitet til moderate priser, og fortsetter veksten når firmaet nå nærmer seg 35 advokater.

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.