HjemKompetanseEiendomsoverdragelse og oppgjørsoppdrag

Eiendomsoverdragelse og oppgjørsoppdrag

Vi bistår i oppgjørsoppdrag hvor kjøper og selger har funnet hverandre på forhånd, og trenger bistand til å fullføre boligsalget- og kjøpet.

Hva gjør en advokat i eiendomsoverdragelsen?

Oppgjørsoppdraget er den juridiske prosessen som avslutter eiendomsoverdragelsen. Når kjøper og selger er enige om betingelsene for overdragelsen, trer advokaten inn for å koordinere og fullføre transaksjonen. Dette involverer en grundig gjennomgang av alle dokumenter, betalingstransaksjoner, og sikring av at alle juridiske krav og forpliktelser blir oppfylt.

Våre tjenester i oppgjørsoppdraget:

  1. Dokumentgjennomgang: Våre advokater gjennomgår alle relevante dokumenter for å sikre at de er korrekte og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
  2. Betalingshåndtering: Vi håndterer sikre betalingstransaksjoner mellom partene, inkludert oppgjør av eventuelle utestående lån eller pant.
  3. Registrering av eiendom: Vi sørger for at overdragelsen blir riktig registrert hos relevante myndigheter, inkludert tinglysning av skjøte og andre nødvendige dokumenter.
  4. Kommunikasjon med involverte parter: Vi fungerer som mellomledd mellom kjøper, selger, og eventuelle långivere for å løse eventuelle uklarheter og sikre en jevn prosess.

Ved å velge Advokatfirmaet Legalis til ditt oppgjørsoppdrag, kan du være trygg på at din eiendomsoverdragelse blir håndtert profesjonelt, effektivt og i tråd med gjeldende juridiske krav.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale, og la oss veilede deg gjennom din neste eiendomsoverdragelse!

Få hjelp av en spesialist på eiendomsoverdragelse og oppgjørsoppdrag

Vi bistår i oppgjørsoppdrag hvor kjøper og selger har funnet hverandre på forhånd, og trenger bistand til å fullføre boligsalget- og kjøpet. Advokat Ingvild Stokka oppfyller vilkårene for å drive eiendomsmegling.

Ingvild Stokka

Lurer du på noe?

Snakk med Ingvild Stokka om eiendomsoverdragelse og oppgjørsoppdrag

Relaterte artikler om eiendomsoverdragelse og oppgjørsoppdrag