Start en chat

Vår kompetanse

Les mer om våre fagområder ved å klikke på dem.

Familierett

Vår avdeling for familierett bistår i rettslige spørsmål som oppstår når man lever sammen eller når et samliv avsluttes. Det økonomiske samlivet er for gifte par regulert i ...

Les mer

Arverett og testament

Vår avdeling for arverett og testament bistår klienter over hele landet med arveoppgjør, utarbeidelse av testamenter, arveplanlegging og generasjonsskifte. I forbind...

Les mer

Barnerett

Vår avdeling for barnerett bistår hovedsakelig i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker. I forbindelse med samlivsbrudd oppstår det ofte uenighet om hv...

Les mer

Kjøp og pengekrav

Vår avdeling for kjøp og pengekrav består av erfarne advokater som bistår i tvister i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. Det er ikke alltid kjøp av varer og tjenester...

Les mer

Boligrett

Vår avdeling for bolig bistår blant annet i saker som gjelder kjøp og salg av bruktbolig, bustadoppføring, husleie, regress fra selskap mot selger av bolig og i saker om innbo. ...

Les mer

Fast eiendom

Eiendomsretten favner vidt og vår avdeling for eiendom arbeider med de fleste forhold som har med fast eiendom å gjøre. Vi bistår blant annet i nabotvister, tvister om bruks- og eiendo...

Les mer

Strafferett

Vår avdeling for strafferett har bred erfaring fra alle typer straffesaker og tilbyr høyt kvalifisert bistand for klienter over hele landet. Har du blitt mistenkt, siktet eller tiltalt...

Les mer

Personskade og trygd

Vår avdeling for personskade og trygd bistår blant annet i saker som gjelder avslag på ytelser fra NAV, pasientskader, trafikkskader, voldsoffererstatning, ulykkesskader, yrkesskader o...

Les mer

Arbeidsrett

Vår avdeling for arbeidsrett har bred erfaring med å bistå arbeidstakere i utfordringer på jobben. Vi har et langvarig samarbeid med flere ledende fagforeninger i Norge, men flere av v...

Les mer

Utlendingsrett

Utlendingsrett omhandler personers rettigheter og plikter i et annet land. Regelverket kan oppleves komplisert og kontakten med UDI og UNE kan være vanskelig på grunn av utilgjengelighet og ikke minst...

Les mer

Tvisteløsning

Vår avdeling for tvisteløsning arbeider bredt og består av erfarne advokater som samarbeider tett med de øvrige avdelingene innenfor fagfeltet saken gjelder. Vi bistår blant annet i sa...

Les mer

Selskapsrett

Vår avdeling for selskapsrett bistår små og mellomstore bedrifter (SMB-markedet) innen alle sider av selskapsretten. Våre advokater har et bredt og sammensatt erfaringsgrunnlag og jobb...

Les mer

Eiendom og entreprise

Eiendomsretten favner vidt og vår avdeling for eiendom arbeider med de fleste forhold som har med fast eiendom å gjøre. Våre advokater har lang erfaring og god breddekompetanse innenfo...

Les mer

Personvern, GDPR og compliance

Vår avdeling for personvern, GDPR og compliance består av erfarne advokater som bistår bedrifter i håndtering av personopplysninger. Alle bedrifter håndterer personopplysninger...

Les mer

Markedsføring og immaterialrett

Vår avdeling for markedsføring og immaterialrett bistår små og store bedrifter i spørsmål om regler for markedsføring og salg til forbrukerkunder. Markedsføring og salg til forbrukermarkedet består av...

Les mer

Skatt og avgift

Vår avdeling for skatt og avgift bistår klienter innenfor privatmarkedet og små og mellomstore bedrifter (SMB-markedet) i spørsmål om personbeskatning, selskapsbeskatning, næringsbeska...

Les mer

Arbeidsrett bedrift

Vår avdeling for arbeidsrett har lang erfaring med bistand og rådgivning til arbeidsgiversiden. Våre klienter er alt fra den lille enkeltpersonbedriften til større bedrifter med flere ...

Les mer

Kontraktsrett

Vår avdeling for kontraktsrett består av erfarne advokater som bistår små og mellomstore bedrifter i kontraktsrettslige spørsmål. Kontrakter mellom næringsdrivende har de sen...

Les mer

Tvisteløsning bedrift

Vår avdeling for tvisteløsning bistår bedrifter i et bredt spekter av saker og samarbeider tett med de øvrige avdelingene innenfor fagfeltet saken gjelder. Vi bistår bedrifter over hel...

Les mer
© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.