HjemKompetanse

Kompetanse

Skatt

Advokatfirmaet Legalis bistår privatpersoner i spørsmål om personbeskatning.

Utenrettslig mekling

Vurderer du advokatbistand i en fastlåst konflikt? Forsøk utenrettslig mekling først. Mekling søker å hjelpe partene ut av konflikten, og vil ofte være raskere og rimeligere enn en domstolsbehandling.

Eiendomsoverdragelse og oppgjørsoppdrag

Vi bistår i oppgjørsoppdrag hvor kjøper og selger har funnet hverandre på forhånd, og trenger bistand til å fullføre boligsalget- og kjøpet.

Utlendingsrett

Advokatfirmaet Legalis hjelper deg i spørsmål om familiegjenforening, statsborgerskap, tilbakekall, utvisning og andre saker som gjelder utlendingsrett.

Strafferett

Ta kontakt med advokat hos Legalis dersom du trenger forsvarer eller bistandsadvokat i straffesak.

Skatt og avgift

Advokatene hos Legalis bistår små og mellomstore bedrifter i spørsmål om blant annet selskapsbeskatning, næringsbeskatning og avgift.

Personskade og trygd

Advokatene hos Legalis bistår blant annet i saker som gjelder avslag på ytelser fra NAV, pasientskader, trafikkskader, voldsoffererstatning, ulykkesskader, yrkesskader...

Eiendom og entreprise

Ta kontakt med advokat hos Legalis for bistand i saker om eiendomsutvikling, oppkjøp, offentlige reguleringer, entrepriser og byggekontrakter.

Selskapsrett

Advokatfirmaet Legalis gir råd til små og mellomstore bedrifter i selskapsrettslige spørsmål, som for eksempel stiftelse av selskap og valg av optimal strukturering.

Markedsføring og immaterialrett

Hos Legalis får du råd fra noen av landets fremste eksperter i markedsføringsrett. Våre advokater bistår også i alle typer spørsmål som gjelder opphavsrett til åndsverk, varemerker og design.

Personvern, GDPR og compliance

Advokatene hos Legalis bistår bedrifter som har spørsmål om GDPR og håndtering av personopplysninger, etterlevelse av hvitvaskingsloven og åpenhetsloven.

Kontraktsrett

Advokatfirmaet Legalis gir rask og effektiv bistand til bedrifter i kontraktsrettslige spørsmål. Våre advokater hjelper blant annet til med å utarbeide kontrakter.

Fast eiendom

Ta kontakt med advokat hos Legalis for hjelp med nabotvister, tomtefestesaker, saker etter plan- og bygningsloven, sameietvister og spørsmål om servitutter.

Tvisteløsning bedrift

Vår avdeling for tvisteløsning bistår bedrifter i et bredt spekter av saker og samarbeider tett med de øvrige avdelingene innenfor fagfeltet saken gjelder.

Tvisteløsning og prosedyre

Advokatfirmaet Legalis bistår med å løse tvister - både ved mekling, i klagenemnder, forliksråd og i domstolene.

Kjøpsrett

Få hjelp fra advokat i forbindelse med kjøp eller salg av bil, båt, motorsykkel (MC), bobil, campingvogn eller andre varer og tjenester.

Boligrett

Vil du klage på boligkjøp? Eller har du solgt en bolig som kjøper er misfornøyd med? Hvordan går du fram i en sak om klage på håndverkertjenester? Legalis sine advokater hjelper deg med dette.

Arbeidsrett bedrift

Bistand og rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål for alt fra det lille enkeltpersonforetaket til større bedrifter.

Familierett

Kontakt en av Leglias sine advokater for spørsmål om økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere, samt hvordan oppgjøret skal skje ved samlivsbrudd.

Barnerett

Advokatfirmaet Legalis bistår i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker. Vi hjelper blant annet til med utforming av samværsavtaler.

Arbeidsrett

Trenger du advokat som er spesialist på arbeidsrett? Ta kontakt med Legalis for en innledende vurdering av din sak.

Arverett

Advokatfirmaet Legalis bistår med arveoppgjør, arveplanlegging, generasjonsskifter og utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter.