HjemKompetanseSkatt

Skatt

Advokatfirmaet Legalis bistår privatpersoner i spørsmål om personbeskatning.

Skatte- og avgiftsretten reiser en rekke kompliserte spørsmål som vil kunne ha store økonomiske konsekvenser for den enkelte.

Våre advokater bistår blant annet i spørsmål om beskatning ved kjøp og salg av eiendom, eiendomsskatt, beskatning av utleieinntekter og skatt i generasjonsskifter og arve- og gavesaker.

Videre bistår vi i skattemessige spørsmål knyttet til etablering og løpende drift av virksomhet. Dette gjelder for eksempel ved etablering av eierstruktur for formuende privatpersoner, kapitalendringer, omdannelser og restrukturering av selskaper, fusjon og fisjon, arv og generasjonsskifter. Vi bistår også i spørsmål om utbytte, rett til fradrag for tap på fordringer, underskuddsfremføring og konsernbidrag. Slike transaksjoner kan få store konsekvenser, og det er derfor viktig at de gjennomføres på en skatteoptimal måte.

Generasjonsskifter og andre transaksjoner i selskaper kan være krevende ettersom mange forhold må vurderes og disse kan få stor betydning for både virksomheten og mottaker. Den konkrete gjennomføringen beror i stor grad på de involvertes ønsker, interesser og planer. Det er derfor lurt å starte planlegging og vurdering av fremgangsmåte i god tid før transaksjonen eller overføringen skal skje. Vår avdeling for skatt og avgift kan bistå i planleggingen for en best mulig overføring av verdier fra en generasjon til en annen.

Våre advokater har lang og variert erfaring fra advokatvirksomhet og Skatteetaten. I tillegg til rådgivning og tvisteløsning, kan vi bistå våre klienter med avklaring av skattemessige forhold med skattemyndighetene.

Få hjelp av en spesialist på skatt

Advokatfirmaet Legalis bistår privatpersoner i spørsmål om personbeskatning.

Advokater du kan snakke med

Per Arne Tandberg

Per Arne Tandberg

Partner/Advokat

Ingeborg Westby

Ingeborg Westby

Senioradvokat

Anthony Christopher Caffrey

Anthony Christopher Caffrey

Advokat