Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Erstatning etter boligkjøp

I forbindelse med salg av en enebolig, ble det gitt en uriktig opplysning om boligens ventilasjonssystem. Kjøper har nå fått erstatning for mangelen, og vi er glade for å ha kunne hjulpet til med dette.

Det ble ved salget opplyst at boligen hadde balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det viste seg imidlertid at boligen hadde et Flex-it anlegg. Dette er et manuelt avtrekk over komfyr på kjøkkenet og gjennom luker i veggene. Et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning er et mer moderne anlegg, som gir bedre inneklima og store strømbesparelser.

Kjøper av boligen tok kontakt med Advokatfirmaet Legalis og advokat Kristin Filtvedt, som er spesialist på boligkjøp. Med hjelp av advokat Filtvedt reklamerte kjøper på at det var gitt en uriktig opplysning i forbindelse med salget.

Protector Forsikring avviste kravet med henvisning til at disse opplysningene ikke var gjentatt i all salgsdokumentasjonen og derfor ikke kunne legges til grunn, samt at en uriktig opplysning om dette uansett ikke kunne anses for å ha innvirket på avtalen.

Vår klient fikk medhold i Finansklagenemndas to instanser på at det var blitt gitt en uriktig opplysning i forbindelse med salget, og at dette måtte anses for å ha innvirket på avtalen.

Ved vurderingen av prisavslagets størrelse, ble det tatt utgangspunkt i kostnadene ved å etablere et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i dag. Det ble gjort fradrag for alder, da det var oppgitt at huset var fra 2003 og at noe av «levetiden» til anlegget derfor var brukt opp. Vår klient ble tilkjent kr. 75.000,- samt et betydelig beløp i forsinkelsesrenter.

  • Boligrett

Skrevet av:

Kristin Filtvedt
Kristin Filtvedt / Senioradvokat
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på boligrett

Advokatfirmaet Legalis bistår i saker som gjelder kjøp og salg av bruktbolig og nybygg, samt i husleietvister og saker om innbo.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS.