Start en chat

Boligrett

Advokatfirmaet Legalis bistår i saker som gjelder kjøp og salg av bruktbolig og nybygg, samt i husleietvister og saker om innbo.

Vår avdeling for bolig bistår blant annet i saker som gjelder kjøp og salg av bruktbolig, bustadoppføring, husleie, regress fra selskap mot selger av bolig og i saker om innbo.

Kjøp og salg av bolig og fritidseiendom dreier seg om store verdier, uavhengig av om det er bruktbolig eller bustadoppføring. Tvister oppstår gjerne som følge av forsinkelser eller mangler ved boligen.

Selgere av bruktbolig kan oppleve at kjøper reklamerer over forhold ved boligen som man selv ikke kjente til. Kjøpere av bruktbolig kan oppleve at boligen man trodde var i god stand, viser seg å være det motsatte. Flere av våre advokater har tidligere jobbet i eierskiftefirmaer på kjøper- og selgersiden og vi opplever stadig å få til gode løsninger for våre klienter i avhendingssaker.

I bustadoppføringssaker hender det av og til at boligovertakelsen blir forsinket. I slike tilfeller har lovverket detaljerte bestemmelser om dagbøter som kan kreves av entreprenøren, og våre advokater er godt kjent med disse reglene. Man kan også befinne seg i en situasjon hvor standarden på nyoppført bolig ikke svarer til dagens standard, eller utformingen ikke ble som avtalt. Dette er å anse som et avvik fra det avtalte, og kjøper kan ha rett til å få feilene rettet, motta prisavslag eller løses fra avtalen med entreprenøren.

I tillegg bistår vi både utleier og leietaker i husleietvister. Slike saker reguleres av husleieloven, og hovedregelen er at loven ikke kan fravikes til ugunst for leietaker. Begge parter i et husleieforhold kan erfare at motparten ikke overholder den inngåtte kontrakten. Det kan også oppstå uenigheter dersom det ikke foreligger en kontrakt, eller dersom det er uklart hvordan kontrakten skal forstås.

I tvist som gjelder bolig har man ofte rettshjelpsdekning gjennom sin bolig- eller innboforsikring. Vi søker kostnadsfritt om rettshjelpsdekning i saker der dette er aktuelt. Hvis rettshjelpsdekning innvilges innebærer det at klientens forsikringsselskap dekker mesteparten av advokatutgiftene.

Relaterte artikler

Boligkjøper vant i tingretten

Av: Tonje Hovde Skjelbostad // Daglig leder / Advokatfullmektig MNA

Huset ble kjøpt “as is” for 4,6 millioner kroner, ifølge selger og takstmann uten skader som krevde utbedring.

Tidligere toppidrettsutøver Simen Lanes til Legalis

Av: Torstein Bae

Simen Mørk Lanes går fra Forbrukertilsynet til Legalis, hvor han starter senere denne høsten. Lanes jobber for tiden som juridisk rådgiver hos Forbruk...

Fikk kompensasjon for mangler ved garasjeplass

Av: Tonje Hovde Skjelbostad // Daglig leder / Advokatfullmektig MNA

Er garasjeplassen brukbar hvis eneste måte å lirke bilen inn på er om man har ferdigheter som Petter Solberg?

Tonje Hovde Skjelbostad til Legalis

Av: Torstein Bae

Forbrukertilsynets profilerte avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad (36) går til Advokatfirmaet Legalis, hvor hun starter som advokatfullmektig i ...

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.