Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Fremtidsfullmakt – et godt trekk

For noen år siden ble det innført en ny type fullmakt i vergemålsloven: fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt kan fungere som et alternativ til å unngå vergemål i fremtiden. Målsetningen er å sikre økt grad av selvbestemmelsesrett når helsen svikter og man ikke lenger kan ivareta sine egne interesser.

En fremtidsfullmakt må opprettes mens man ennå har dømmekraften i behold. For at fullmakten skal være gyldig stilles de samme formkrav som ved opprettelse av testamenter.

Hvorvidt man bør lage fremtidsfullmakt vil særlig være avhengig av egne personlige og økonomiske forhold. I familier med dine, mine og våre barn kan det være interessekonflikter som kan tilsi at man bør utpeke en fullmektig til å ivareta sine interesser når man blir syk/dement. Enslige bør vurdere å opprette fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakten kan være mer omfattende enn den retten ektefelle/samboer har til å betale regninger og ordne opp i dagligdagse økonomiske gjøremål.

I en fremtidsfullmakt kan man for eksempel bestemme hva som skal skje med egne eiendeler dersom man blir varig pleietrengende grunnet demens. Et praktisk eksempel er at leiligheten selges, bankkonti avsluttes, og verdiene fordeles slik at den dementes interesser ivaretas.

Bruk gjerne en advokat når fremtidsfullmakt skal skrives, og få samtidig råd om det kan være nyttig å skrive testament. Tryggheten i ha slike dokumenter på plass er noe som gir ro i sjelen, og som gjør at man kan unngå mange tunge problemer.


  • Arverett
  • Familierett

Skrevet av:

Marianne Rytter Huseby
Marianne Rytter Huseby / Advokat / partner / fagsjef familie- og arverett

Advokater på fagområdet:

ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på arverett og testament

Advokatfirmaet Legalis bistår med arveoppgjør, arveplanlegging, generasjonsskifter og utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter.

Start en gratis chat

Relaterte artikler:

Separasjon og skilsmisse steg for steg

Silje Grutle

  • Arverett
  • Familierett
  • Barnerett
Skal du skilles eller separeres? Da må du ta stilling til flere spørsmål. Les en oversikt hos oss, og få gratis innledende bistand av våre advokater.

Ny arvelov del 4: Skifteloven og overgangsregler

Ulrik Motzfeldt

  • Arverett
En viktig endring i den nye loven er at reglene om gjennomføring av dødsboskifte flyttes fra en egen lov, skifteloven, og inn som en egen del av arvel...

Ny arvelov del 3: Testament og begrenset råderett for barn

Ulrik Motzfeldt

  • Arverett
Den eneste lovendringen i forbindelse med utforming av testament av noe praktisk betydning er at testamentsvitnene ikke lenger behøver å være sammen, ...

Ny arvelov del 2: Ektefellearv og samboere

Ulrik Motzfeldt

  • Arverett
En annen form for pliktdelsarv er ektefellearv. Som ektefelle har man krav på å arve 1/4 av det avdøde etterlot seg i sitt dødsbo dersom avdøde hadde ...