Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Hvor skal barnet bo fast etter et samlivsbrudd?

Et samlivsbrudd kan by på ulike utfordringer; både økonomiske, praktiske og emosjonelle. Et spørsmål parter som har barn sammen må finne ut av, er hvor barnet skal bo fast.

Nedenfor har vi samlet opp noen spørsmål som vi ser at det er vanlig at foreldre lurer på.

Hva innebærer det at barnet har fast bosted hos den ene forelderen?

Fast bosted vil si at barnet bor mest hos den ene forelderen og har samvær med den andre forelderen. Det er visse beslutninger som ligger til bostedsforelderen alene, typisk det som gjelder «vesentlige sider av omsorgen for barnet» slik som valg av skole, barnehage, SFO og andre større avgjørelser om dagliglivet.

I store avgjørelser i barnets liv som ikke gjelder dagliglivet, har foreldrene beslutningsmyndigheten sammen, dersom foreldrene har felles foreldreansvar.

Hvor mye samvær kan samværsforelderen ha med barnet?

Samværsforelder kan ha samvær på opptil 50 % av tiden, noe som i praksis vil si at barnet da typisk bor hos foreldrene annenhver uke.

Hvor mye samvær samværsforelder og barnet skal og bør ha, må avgjøres konkret i den enkelte sak. Det barneloven omtaler som «vanlig samvær» innebærer at barnet har samvær med samværsforelder én ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg samt feriesamvær.

Barnet kan ha både mer og mindre samvær enn vanlig samvær, alt ettersom hva som anses for å være til det beste for barnet i den konkrete saken. I denne vurderingen, er det flere hensyn som spiller inn.

Kan barnet ha fast bosted hos begge foreldrene?

Barnet kan ha det vi kaller «delt fast bosted». En forutsetning for dette er blant annet at foreldrene samarbeider godt, at de bor relativt nær hverandre og at barnet må trives med ordningen. I en rettslig tvist kan domstolen pålegge delt fast bosted, men det skal mye til.

Kan barnet selv bestemme hvor det vil bo?

Hovedregelen er at barnet skal høres i avgjørelser som angår barnet og at barnets mening skal tillegges vekt etter dets alder og modenhet. Jo eldre og mer modent barnet er, jo mer skal barnet få bestemme. Men, det kan foreligge hensyn i den enkelte sak som tilsier at barnets mening ikke burde være avgjørende, f.eks. der det er bekymringer omkring samværsforelderens omsorgsevne.

Hva skjer hvis foreldrene ikke blir enige om hvor barnet skal bo?

I de sakene der foreldrene ikke klarer å bli enige om bosted og samvær, er det ofte lurt å ta kontakt med advokat for rådgivning og bistand. En advokat som jobber med barnerett skal alltid jobbe for barnets beste, og advokater vil typisk forsøke å hjelpe foreldrene til å oppnå enighet før saken havner i retten.

Dersom saken allikevel havner i rettsapparatet er det viktig at foreldrene også blir tilstrekkelig ivaretatt i prosessen, og at deres sak blir godt belyst for dommeren som skal fatte en viktig avgjørelse.

Barnerettsavdelingen hos Advokatfirmaet Legalis har lang erfaring med barnesaker, herunder saker der foreldrene er uenige om fast bosted og samvær. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

  • Barnerett

Skrevet av:

Siri Runung
Siri Runung / Advokat / Fagsjef barnerett
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på barnerett

Advokatfirmaet Legalis bistår i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker. Vi hjelper blant annet til med utforming av samværsavtaler.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS.