Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Risikerer mye høyere gebyr ved brudd på markedsføringsloven

Det kan komme til å svi skikkelig for firmaer som bryter markedsføringsloven framover. Overtredelsesgebyr på inntil 25 millioner kroner eller fire prosent av årsomsetningen kan bli konsekvensen. Det samme gjelder ved brudd på åpenhetsloven, angrerettloven og pakkereiseloven.

Regjeringen har vedtatt en forskrift som gir Forbrukertilsynet hjemmel til å reagere mot visse brudd på markedsføringsloven, åpenhetsloven, angrerettloven og pakkereiseloven med gebyrer på inntil fire prosent av årlig omsetning for bedriften, eller inntil 25 millioner kroner. Det er det høyeste beløpet av disse to som er maksimum i hver sak. Forskriften gjelder fra samme dag som den ble vedtatt, 15. februar 2023.

For bedrifter med høy omsetning vil de nye gebyrene kunne bli langt høyere enn det som har vært vanlig til nå. Bedrifter med lav eller ingen omsetning, vil også kunne risikere opptil 25 millioner i gebyr.

Flere endringer i markedsføringsloven kommer

Formålet med den nye gebyrforskriften er å oppfylle krav i forvaltningsloven og i EUs moderniseringsdirektiv (EU 2019/2161). De økte gebyrene er første steg på veien for å ta direktivet inn i norsk rett. I neste omgang vil det bli lagt fram en lovproposisjon i Stortinget der adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr vil bli utvidet til å gjelde flere brudd på markedsføringsloven enn i dag. Blant annet vil det kunne ilegges overtredelsesgebyr for brudd på forbudet mot skjult reklame og for å benytte urimelige avtalevilkår i kontrakter mellom forbrukere og næringsdrivende.

Høyere gebyrer også ved brudd på annet regelverk

De nye grensene for overtredelsesgebyr skal også gjelde ved brudd på angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven. For virksomheter som omfattes av reglene i åpenhetsloven, er det særlig grunn til å merke seg at man nå kan risikere høye gebyrer ved å bryte for eksempel kravet om å offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene som virksomheten har gjennomført og å unnlate å besvare informasjonskrav.

Legalis – eksperter på markedsføringsrett

Hos Advokatfirmaet Legalis har vi noen av landets fremste eksperter på markedsføringsrett og forbrukerrett. Ta kontakt med oss dersom det er noe vi kan bistå med.

Se også: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/no-kan-det-bli-dyrare-a-bryte-forbrukarvernreglar/id2963066/

  • Markedsføring og immaterialrett

Skrevet av:

Frode Elton Haug
Frode Elton Haug / Senioradvokat/ Fagsjef markedsrett, kjøpsrett og GDPR

Andre advokater på fagområdet:

ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på markedsføring og immaterialrett

Advokatfirmaet Legalis bistår bedrifter i spørsmål om regler for markedsføring og salg til forbrukerkunder. Regelverket har høy grad av forbrukerbeskyttelse.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS.