Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Separasjon og skilsmisse steg for steg

Er du gift og gjennomgår et samlivsbrudd må du ta stilling til flere spørsmål. Denne artikkelen gir en oversikt over disse, så det skal bli lettere å navigere gjennom en vanskelig situasjon.

Separasjon

Er du gift og har bestemt deg for å oppløse samlivet er det første formelle steget at man separerer seg. Søknad om separasjon sendes til Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen). Søknadskjema finner du på Statsforvalteren sine nettsider, eller her Separasjon (fylkesmannen.no) .

Du trenger ikke å begrunne søknaden. Det er heller ikke krav til at begge ektefellene er enige. En av ektefellene kan derfor alene signere og sende inn søknad om separasjon. Prosessen vil imidlertid gå raskete hvis begge ektefeller signerer.

Har dere barn under 16 år må det legges ved meklingsattest. Mekling gjennomføres som regel på det lokale familievernkontoret. Etter meklingen er attesten gyldig i 6 måneder. Dersom dere ikke har søkt om separasjon i løpet av de seks månedene må dere til ny mekling.

Er ekteskapet inngått i utlandet må du/dere legge ved vigselattest. Dette gjelder ikke dersom dere giftet dere på en norsk ambassade i utlandet eller i en norsk sjømannskirke.

Skilsmisse

Dersom du har søkt separasjon som nevnt ovenfor, og vært separert ett år, kan du sende inn søknad om skilsmisse.

Dere kan også søke om skilsmisse dersom dere faktisk har bodd fra hverandre i minst to år og er enige om at dette er et samlivsbrudd. I slike tilfeller kan dere søke om skilsmisse uten foregående søknad om separasjon.

Uansett hvilken søknad om skilsmisse som er aktuell må søknaden bevitnes av to uavhengige vitner. Søknadskjema finner du på Statsforvalteren sine nettsider, eller her, https://skjema.fylkesmannen.no/Separasjon-og-skilsmisse/Soknad-om/Sok-om-skilsmisse/

Skifteoppgjøret I tillegg til det formelle rundt separasjon og skilsmisse må dere også bli enige om hvordan det økonomiske oppgjøret skal håndteres. I ektefelleskifte kan man fritt avtale oppgjøret seg imellom. Dersom man ikke blir enige, har imidlertid lovgiver satt opp føringer for hvordan det skal gjennomføres.

Utgangspunktet i et ektefelleskifte er at alt av verdier som er opparbeidet under ekteskapet er felles og skal deles i like deler.

Unntak fra dette gjelder for det første der det er opprettet ektepakt om for eksempel særeie. For det andre kan man gjøre unntak fra hovedregelen om likedeling der en eller begge parter har det vi kaller skjevdelingsmidler. Skjevdelingsmidler er verdier som er i behold ved samlivsbruddet, og som en part hadde med inn i ekteskapet, eller senere har mottatt i arv eller gave. Det er parten som krever skjevdeling som har bevisbyrden for at han eller hun har hatt og fortsatt har slike verdier.

Tidspunktet for når verdiene skal deles avgjøres av når separasjonen kom inn til Statsforvalteren, eller når samlivet faktisk opphørte, dersom det var på et tidligere tidspunkt.

Forelderansvar og samvær med barn

Hvis man har barn sammen, må man også bli enige om hvilke ordninger man ønsker for bosted og samvær med disse. Dette bør gjøres så snart som mulig, slik at barnet kan ha trygge og faste rammer å forholde seg til. Som foreldre står man fritt til å avtale den ordningen som passer best for sin familie. Man kan også få hjelp til å inngå en avtale på familievernkontoret. Dersom konfliktnivået er høyt, eller man er usikker på sine og barnas rettigheter bør man ta kontakt med advokat.

Bruk av advokat

Skifteoppgjøret og spørsmål rundt bosted og samvær med barn kan by på kompliserte juridiske vurderinger. Det kan derfor være lurt å ta kontakt med advokat med spesialisert kompetanse på området. Dette gjelder også i saker med lavt konfliktnivå. Selv om dere i dag er enige om hvordan det økonomiske oppgjøret skal se ut, eller hvordan samværet med barna skal gjennomføres, er det lurt å få hjelp til å utarbeide en klar skriftlig avtale. På denne måten kan man unngå unødvendige konflikter i fremtiden.

Vi i Legalis har avdelinger som jobber spesialisert med barne- og familierett. Her har vi flere advokater med bred erfaring innenfor alle spørsmålene som dukker opp i forbindelse med en skilsmisse.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

  • Arverett
  • Familierett
  • Barnerett

Skrevet av:

Silje Foldøy Grutle
Silje Foldøy Grutle / Advokat / fagsjef kjøp- og pengekrav
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på arverett og testament

Advokatfirmaet Legalis bistår med arveoppgjør, arveplanlegging, generasjonsskifter og utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2022 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS