HjemAdvokaterLena Jokstad Rydningen

Lena Jokstad Rydningen

Senioradvokatlena.rydningen@legalis.no21 41 67 92

Lena Jokstad Rydningen er senioradvokat i avdeling for personskade og trygd. Hun bistår klienter i erstatningsoppgjør etter personskade, herunder trafikkskade, yrkesskade, pasientskade, ulykkesskade og voldsofferskade. Hun er også spesialisert innen trygd og bistår klienter i klagesaker mot NAV.

Rydningen har flere års erfaring med personskadesaker som advokat, og erfaring med å representere skadevoldersiden med yrkesskader og ulykkesforsikringssaker fra forsikringssiden. Hun har også mye erfaring fra rettslige prosesser, og kan vise til gode resultater både i personskade- og trygdesaker.

Ekspertise