HjemArtiklerFikk kompensasjon for mangler ved garasjeplass

Fikk kompensasjon for mangler ved garasjeplass

Er garasjeplassen brukbar hvis eneste måte å lirke bilen inn på er om man har ferdigheter som Petter Solberg?

Advokat Mathias Sejersted Bødtker og advokatfullmektig Tonje Hovde Skjelbostad er to av våre spesialister på boligsaker. I to slike saker har nylig advokatene på vegne av sine klienter fremforhandlet forlik for ufunksjonell garasjeplass og garasje.

I disse sakene hadde våre klienter kjøpt nyoppført bolig. Felles for sakene var at boligene var markedsført og solgt med garasje / garasjeplass. For kjøperne bød imidlertid utformingen og størrelsen på garasjeplassene på problemer.

Kjøperne mente de hadde rimelig grunn til å forvente funksjonelle parkeringsplasser ut fra prisen som ble betalt. I sakene var garasjeplassene smalere enn det som følger av SINTEF Byggforsk sine anbefalinger for garasjeplasser. Når det, som for det ene tilfellet, også var en hindring i form av en stolpe må dette også kompenseres i form av ekstra bredde – slik at det faktisk er mulig å manøvrere bilen inn og ut av parkering. Et selvsagt poeng er også at man må kunne åpne dører både fremme og bak skal parkeringen være funksjonell. En ting er en ufunksjonell parkering mens man selv bor i huset, men også ved videresalg må det opplyses om dette – noe som vil kunne medføre et verditap om man en gang skal selge.

Sakene illustrer at parkeringsplasser også skal oppfylle den funksjonen de er tiltenkt – det motsatte vil lett være en mangel. Videre illustrerer sakene et godt resultat for kjøperne i form av forlik om økonomisk kompensasjon med god bistand fra våre advokater. Man trenger ofte hjelp til å få rett, selv om man har rett. Men man trenger ikke alltid å ta saken til retten.

Få hjelp av en spesialist på boligrett

Vil du klage på boligkjøp? Eller har du solgt en bolig som kjøper er misfornøyd med? Hvordan går du fram i en sak om klage på håndverkertjenester? Legalis sine advokater hjelper deg med dette.