HjemAdvokaterTonje Hovde Skjelbostad

Tonje Hovde Skjelbostad

Daglig leder / Partner / Advokattonje.skjelbostad@legalis.no916 18 729

Tonje Hovde Skjelbostad er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Legalis og konsernsjef i Alt Legalt-konsernet. Hun har lang erfaring fra Forbrukertilsynet hvor hun blant annet var avdelingsdirektør med ansvar for tilsynets arbeid med bolig, markedsføring i sosiale medier, helse mm.

Skjelbostad tilbyr næringsdrivende bistand innenfor teknologi- og markedsføringsrett, personopplysningsrett, e-handel, angrerett og markedsføring i sosiale medier. Med erfaring fra forvaltning og tilsyn er Tonje opptatt av å jobbe tett med kundene og gi praktiske og helhetlige råd.

Skjelbostad har deltatt i flere utvalg og lovutvalg på bolig- og eiendomsfeltet, har vært medlem i Disiplinærnemnden og sitter i Advokatforeningens Etikkutvalg og innehar en rekke styreverv. Tonje er en mye brukt foredragsholder og ordstyrer, blant annet for JUS/Advokatforeningen, eiendomsbransjen, om blant annet markedsføringsloven og advokatetikk.

Ekspertise