Start en chat

Fast eiendom

Advokatfirmaet Legalis bistår blant annet i nabotvister, tomtefestesaker, saker etter plan- og bygningsloven, sameietvister og spørsmål om servitutter.

Eiendomsretten favner vidt og vår avdeling for eiendom arbeider med de fleste forhold som har med fast eiendom å gjøre. Vi bistår blant annet i nabotvister, tvister om bruks- og eiendomsrettigheter, tomtefestesaker, saker etter plan- og bygningsloven og saker vedrørende sameier. Vi fører også saker for jordskifteretten og har alminnelige meglingsoppdrag.

Vi opplever at mange klienter behøver bistand med å få klarlagt hvilke rettigheter de og deres eiendommer har overfor en annen privatperson. Dette kan for eksempel dreie seg om vei-, vann- og avløpsrettigheter, båtfeste- og bryggerettigheter eller andre rent privatrettslige forhold, som for eksempel uklarhet om hvor eiendomsgrenser går. I slike saker er en helhetlig oversikt over eiendomsforholdene ofte avgjørende for en god juridisk vurdering og en fordel for en eventuell videre prosess for de alminnelige domstolene eller jordskifteretten.

Videre oppstår det ofte konflikter mellom beboere i sameier og borettslag vedrørende fordeling av vedlikeholdskostnader, ulike rettigheter knyttet til fellesarealer eller hver beboers utnyttelse av sin egen boenhet, for eksempel ved på- eller ombygging. Det er heller ikke uvanlig at styret og den enkelte beboer er uenige om kompetansefordelingen dem imellom. Vi bistår med tvisteløsning i disse sakene. Ofte gir en dialog innad i sameiet, eventuelt et styremøte eller en ekstraordinær generalforsamling, en god løsning uten at rettslige skritt er nødvendig.

Mange tar kontakt med oss fordi de har havnet i tvist med naboen sin. Det kan for eksempel være på grunn av støy fra naboeiendommen eller fordi det har oppstått uenighet om høyde på hekker og trær. Vi hjelper med å vurdere hva som ikke kan gjøres på en eiendom og hva en nabo må tåle.

Vi bistår også i saker av offentligrettslig karakter, som for eksempel søknader om utbygging av eiendommer, dispensasjonssøknader ved avvik fra kommuneplan eller strandsonebestemmelser og klagesaker til Fylkesmannen.

Relaterte artikler

Tidligere toppidrettsutøver Simen Lanes til Legalis

Av: Torstein Bae

Simen Mørk Lanes går fra Forbrukertilsynet til Legalis, hvor han starter senere denne høsten. Lanes jobber for tiden som juridisk rådgiver hos Forbruk...

Fikk kompensasjon for mangler ved garasjeplass

Av: Tonje Hovde Skjelbostad // Daglig leder / Advokatfullmektig MNA

Er garasjeplassen brukbar hvis eneste måte å lirke bilen inn på er om man har ferdigheter som Petter Solberg?

Tonje Hovde Skjelbostad til Legalis

Av: Torstein Bae

Forbrukertilsynets profilerte avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad (36) går til Advokatfirmaet Legalis, hvor hun starter som advokatfullmektig i ...

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.