HjemKompetanseFast eiendom

Fast eiendom

Advokatfirmaet Legalis bistår blant annet i nabotvister, tomtefestesaker, saker etter plan- og bygningsloven, sameietvister og spørsmål om servitutter. Vi fører også saker for jordskifteretten og har alminnelige meglingsoppdrag.

Vi opplever at mange klienter behøver bistand med å få klarlagt hvilke rettigheter de og deres eiendommer har overfor en annen privatperson. Dette kan for eksempel dreie seg om vei-, vann- og avløpsrettigheter, båtfeste- og bryggerettigheter eller andre rent privatrettslige forhold, som for eksempel uklarhet om hvor eiendomsgrenser går. I slike saker er en helhetlig oversikt over eiendomsforholdene ofte avgjørende for en god juridisk vurdering og en fordel for en eventuell videre prosess for de alminnelige domstolene eller jordskifteretten.

Sameie og borettslag

Det oppstår innimellom tvister mellom beboere i sameier og borettslag vedrørende fordeling av vedlikeholdskostnader, ulike rettigheter knyttet til fellesarealer eller hver beboers utnyttelse av sin egen boenhet, for eksempel ved på- eller ombygging. Det er heller ikke uvanlig at styret og den enkelte beboer er uenige om kompetansefordelingen dem imellom. Vi bistår med tvisteløsning i disse sakene. Ofte gir en dialog innad i sameiet, eventuelt et styremøte eller en ekstraordinær generalforsamling, en god løsning uten at rettslige skritt er nødvendig.

Nabokonflikter

Mange tar kontakt med advokat fordi de har havnet i tvist med naboen sin. Det kan for eksempel være på grunn av støy fra naboeiendommen eller fordi det har oppstått uenighet om høyde på hekker og trær. Vi hjelper til med å vurdere slike saker etter gjeldende lov og praksis, og bidrar til å løse konfliktene.

Plan- og bygningsloven

Vi bistår også i saker etter plan- og bygningsloven, som for eksempel søknader om utbygging av eiendommer, dispensasjonssøknader ved avvik fra kommuneplan eller strandsonebestemmelser og klagesaker til kommune eller statsforvalter.

Få hjelp av en spesialist på fast eiendom

Ta kontakt med advokat hos Legalis for hjelp med nabotvister, tomtefestesaker, saker etter plan- og bygningsloven, sameietvister og spørsmål om servitutter.

Advokater du kan snakke med

Mona Ahwazi Grut (permisjon)

Mona Ahwazi Grut (permisjon)

Advokat

Axel Gåra Nordli

Axel Gåra Nordli

Partner/Advokat/ fagsjef boligrett

Tobias Thalberg Andersen

Tobias Thalberg Andersen

Advokat

Karl Petter Heie Hansen

Karl Petter Heie Hansen

Advokatfullmektig

Anthony Christopher Caffrey

Anthony Christopher Caffrey

Advokat

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

Partner/ Advokat/Fagsjef markedsrett, kjøpsrett og GDPR

Kristin Filtvedt

Kristin Filtvedt

Partner/Advokat

Ali Malik

Ali Malik

Advokat

  • Urdu
  • Punjabi

Relaterte artikler om fast eiendom