HjemArtiklerHåndverkertjenester – slik unngår du problemer og løser saken din

Håndverkertjenester – slik unngår du problemer og løser saken din

Dessverre er det ikke alle prosjekter der håndverkere er involvert som går helt etter planen. Dersom du har en klage eller tvist med en håndverker, kan det være lurt å få hjelp av en advokat for å løse denne.

Det er også noen ting du kan gjøre før håndverkerne går i gang med arbeidet som kan spare deg for problemer i ettertid.

Undersøk om firmaet er seriøst

Dersom du vurderer å benytte en håndverker som du ikke kjenner fra før, er det viktig å gjøre noen undersøkelser på forhånd. Sjekk om foretaket er registrert i Brønnøysundregistrene og gjør også gjerne et søk på Proff.no for mer informasjon om blant annet økonomien til bedriften.

På mange av anbudsportalene hvor man kan be om tilbud på oppdrag man ønsker å få utført, er det også omtaler fra tidligere kunder. Dette kan være en fin kilde til informasjon, men vær oppmerksom på at slike brukeromtaler i noen tilfeller kan være falske.

Inngå skriftlig avtale med håndverkerne før arbeidet starter

Før oppdraget starter er det viktig å få på plass en skriftlig kontrakt med håndverkerne. Denne må minimum inneholde:

I tillegg til avtalen vil håndverkertjenesteloven regulere forholdet mellom deg og håndverkeren. Det kan ikke avtales vilkår som stiller deg dårligere enn det som følger av håndverkertjenesteloven.

Sjekk om det er klare opplysninger om pris

Noe av det viktigste du må sjekke før du inngår avtale med håndverkere, er om kontrakten er tydelig på hvordan prisen skal beregnes. Ved håndverkertjenester er det i hovedsak fire måter å beregne pris på:

  1. Bindende fastpris for arbeidet som skal utføres
  2. Angivelse av et prisspenn med laveste og høyeste mulige pris
  3. Prisoverslag som angir ca. hvor mye som skal betales for arbeidet
  4. Uforpliktende prisantydning

For deg som kunde vil det potensielt være en stor risiko for at arbeidet kan bli dyrere enn det du ser for deg, dersom du inngår en avtale der håndverker bare har gitt en uforpliktende prisantydning. Så det er viktig at du i det minste får et overslag over hvor mange timer arbeidet vil ta og materialkostnader etc. Dersom du har fått et slikt prisoverslag kan ikke håndverkeren øke prisen på dette med mer enn maks 15 %.

Er du usikker på om prisen håndverker oppgir er en bindende fastpris, prisoverslag eller bare en helt uforpliktende prisantydning? Spør, slik at dette blir helt tydelig før arbeidet starter.

Utførelsen av arbeidet – hva kan du forvente?

Håndverkeren skal etter loven utføre tjenesten fagmessig og ellers ivareta dine interesser. I den utstrekning forholdene tilsier det, skal håndverkeren veilede eller samrå seg med deg. Videre har loven bestemmelser om valg av materialer, tilleggsarbeid og plikt til å utføre arbeidet i samsvar med offentlige sikkerhetskrav.

Det foreligger mangel ved den utførte tjenesten dersom den ikke har ført til det resultatet som du har rett til å kreve etter loven eller det som ellers er avtalt.

Hva gjør du hvis det oppstår problemer?

Skulle det vise seg at arbeidet ikke er fagmessig utført eller i samsvar med dere har avtalt, er det for det første viktig at du melder fra til håndverkeren når du oppdager mangelen. Dersom du ikke gjør det, kan du tape ditt mangelskrav. Det er derfor lurt å reklamere så snart du oppdager en feil, fortrinnsvis skriftlig slik at det kan dokumenteres i ettertid.

Som forbruker har du flere rettigheter etter håndverkertjenesteloven som du kan gjøre gjeldende. Du kan holde tilbake betaling, kreve retting, prisavslag eller erstatning. Dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet kan du kreve heving av avtalen, som innebærer at håndverkeren ikke har rett til betaling, men kan ha rett til å få levert tilbake materialer mm.

Du vil i en del tilfeller også kunne benytte deg av angrerett, og nekte å betale for tjenester som har blitt utført.

Trenger du advokat?

Havner du i tvist med en håndverker, kan det være lurt å få bistand av en advokat til å vurdere saken. De fleste har rettshjelpsdekning gjennom bolig/innboforsikring som medfører at forsikringsselskapet dekker det meste av kostnadene til advokathjelp. Ler mer om dette her: Rettshjelpsdekning i din forsikring – kan du få dekket advokatutgiftene? - Advokatfirmaet Legalis

Få hjelp av en spesialist på kjøpsrett

Få hjelp fra advokat i forbindelse med kjøp eller salg av bil, båt, motorsykkel (MC), bobil, campingvogn eller andre varer.