Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Rettshjelpsdekning i din forsikring – kan du få dekket advokatutgiftene?

Har du en tvistesak, kan du i mange tilfeller få dekket store deler av dine advokatkostnader gjennom forsikringer du allerede har. Hva dekkes i de ulike forsikringene?

I hus-, bolig- eller bygningsforsikring er det (oftest) en rettshjelpsdekning knyttet til tvistesaker som gjelder boligen eller eiendommen som forsikringen gjelder. F. eks. tvist med håndverker som har jobbet på eiendommen, nabotvister, reklamasjoner etter kjøp/salg av eiendommen. Under innboforsikring dekkes rettshjelp for mange forskjellige typer tvister som kan oppstå for deg som privatperson. For eksempel avtaletvister, reklamasjon på forbrukerkjøp eller håndverkertvister. I din bil- eller båtforsikring er det ofte rettshjelpsdekning for bistand dersom du som forsikringstaker av bilen eller båten er part i en tvist, f.eks. ved kjøp eller salg av bilen.

Hvilke tvister dekker forsikringen vanligvis ikke?

Typiske tvister hvor advokatbistand ikke er dekket under forsikringen er skilsmissesaker, barnefordeling og samværsrett, straffesaker, arveoppgjør og arbeidsrettslige tvister.

Hvordan får man dekket advokatutgifter?

For å få innvilget rettshjelpsdekning er utgangspunktet at det har oppstått en tvist (uenighet) mellom deg og en motpart. Typiske tilfeller er der du har kommet med eller mottatt et krav; f.eks. et krav om prisavslag som følge av en mangel ved boligen eller etter et bilkjøp, og motpart har bestridt (er helt eller delvis uenig) i dette kravet.

Det må kunne dokumenteres overfor forsikringsselskapet at det foreligger en tvist. Praktisk er kopi av brev eller e-post som viser dette.

Du kan enten ta kontakt med forsikringsselskapet selv og søke om dekning, eller overlate dette til advokaten din i Legalis.

Hva betaler du?

Vanligvis står det i vilkårene at du betaler en egenandel, ofte mellom kr. 2000 – kr. 4000, til forsikringsselskapet. For kostnader som overstiger egenandelen så betaler du 20% av disse, og forsikringsselskapet betaler 80%.

Det er som regel et makstak på utgifter til juridisk bistand på kr. 100.000,-, eller inntil tvistesummens verdi. Dette taket er høyere i noen forsikringer. Kommer det utgifter over dette, må du betale dette selv.

Les gjerne vilkårene for din forsikring og sjekk med ditt forsikringsselskap, da både dekningsomfang, egenandel og hvilke tvister som dekkes kan variere.

Ta kontakt med oss i Legalis dersom du har spørsmål om dekning av utgifter til advokatbistand, så kan vi hjelpe deg å finne ut av det og tilby videre bistand i din tvistesak.

  • Tvisteløsning og prosedyre

Skrevet av:

Tonje Hovde Skjelbostad
Tonje Hovde Skjelbostad / Daglig leder / Partner / Advokat
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på tvisteløsning

Advokatfirmaet Legalis bistår med å løse tvister - både ved utenrettslige forlik og med domstolsbehandling der dette er hensiktsmessig.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2024 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS.