HjemKompetansePersonvern, GDPR og compliance

Personvern, GDPR og compliance

Advokatene hos Legalis bistår bedrifter som har spørsmål om GDPR og håndtering av personopplysninger, etterlevelse av hvitvaskingsloven og åpenhetsloven.

Personvern og GDPR

GDPR stiller krav til behandling av personopplysninger, herunder innsamling, registrering, lagring, overføring og utlevering av opplysninger. Det er også omfattende krav til sikkerhet, for å unngå at personopplysninger kommer på avveie.

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lovlig. Rettslige grunnlag kan blant annet være samtykke, at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale eller ut ifra en interesseavveiing. Før behandlingen starter må det rettslige grunnlaget være identifisert.

Våre advokater kan bistå med å:

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomheter med årlig salgsinntekt over 70 millioner, balansesum på minimum 35 millioner og mer enn 50 årsverk omfattes av loven. Det er kun nødvendig å oppfylle 2 av de 3 kriteriene. I konsern vil morselskap være omfattet dersom vilkårene samlet sett er oppfylt for mor- og datterselskaper.

For virksomheter som omfattes av loven, bistår Legalis sine advokater med:

Få hjelp av en spesialist på personvern, gdpr og compliance

Advokatene hos Legalis bistår bedrifter som har spørsmål om GDPR og håndtering av personopplysninger, etterlevelse av hvitvaskingsloven og åpenhetsloven.

Advokater du kan snakke med

Tonje Hovde Skjelbostad

Tonje Hovde Skjelbostad

Daglig leder / Partner / Advokat

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

Partner/ Advokat/Fagsjef markedsrett, kjøpsrett og GDPR

Siri Margrethe Nilsen

Siri Margrethe Nilsen

Advokatfullmektig

Henrik Jensen

Henrik Jensen

Partner/Advokat (H)

  • Tysk